Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

  • nomore on Forum: Γενική συζήτηση 12δεν θυμάμαι το όνομα του δικ.γραφείου, θυμάμαι ότι είχα μιλήσει με 2 γυναίκες
  • Dimitris75 on Forum: Γενική συζήτηση 12Καλησπέρα και πάλι, τελικά έκανες αίτημα για μεγαλύτερο κούρεμα (Quest) ? ‘Εγινε αποδεκτό ή ακόμη δεν έχεις απάντηση ? Προς nomore, Από ποιό δικηγορικό γραφείο σου πρότ…
  • Άρης. on Αριθμοί τηλεφώνων εισπρακτικών εταιρειών2106262781 E-value
  • nomore on Forum: Γενική συζήτηση 12την απέρριψαν απότι κατάλαβα γιατί ήθελαν να δουν τα οικονομικά όρια, από τις 4500€ στην αρχή με έφτασαν στις 15500€ σταδιακά παίρνοντας κάθε 2 μέρες τηλέφωνο και ανεβά…
  • Quest on Forum: Γενική συζήτηση 12Καλησπερα. για Dimitris75 ναι για ενα χρονο. εκανα αιτημα και αναμενω, παντως φαίνεται δυσχερης η αντιμετωπιση σου αιτιολόγησαν γιατί απέρριψαν το αίτημά σου ? από τη n…
  • nomore on Forum: Γενική συζήτηση 12καλημέρα, είχα διαβάσει για κουρέματα που άρχισαν οι τράπεζες, μου ήρθε επιστολή από alpha για εφάπαξ καταβολή περίπου 5300€ για κάρτα και δάνειο, συνολικά το χρέος είν…
Minilink

Alpha Bank Καθαρές ζημιές 3,81 δις!

Καθαρές ζημιές 3,81 δισ. ευρώ εμφάνισε στη χρήση του 2011 η Alpha Bank, ως αποτέλεσμα των απομειώσεων ύψους 3,83 δισ. ευρώ από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) στο 3,0% και του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 5,5%.

Η συνολική ζημία από τη συμμετοχή στο PSI+ στα εποπτικά κεφάλαια έφτασε τους 863 πόντους, ενώ τα Ενσώματα Ίδια Kεφάλαια παραμένουν θετικά.

 

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι η τράπεζα πέτυχε κατά την περυσινή χρήση σε επίπεδο ομίλου καθαρά κέρδη προ PSI 21,4 εκατ. ευρώ, μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 1.130,3 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 1.783,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,9%, παρά τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 3,4% σε ετήσια βάση.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε, το 2011, κατά 10 πόντους σε 2,8%, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης των στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και της αποτελεσματικής διαχειρίσεως του κόστους των καταθέσεων.

Εξάλλου, η συνεχιζόμενη πρόοδος στον εξορθολογισμό των εξόδων περιόρισε το λειτουργικό κόστος κατά περίπου 9%, τα τελευταία δύο έτη, σε 1,1 δισ. ευρώ.

Η απόδοση του τριετούς προγράμματος περιστολής δαπανών έχει υπερβεί τον τεθέντα στόχο, με αξιοσημείωτη την επίτευξη περίπου του 80% κατά 1 έτος νωρίτερα.

 

Απομόχλευση και λειτουργικό κόστος

Κατά το 2011 επιχειρήθηκε στοχευμένη μείωση της μόχλευσης του Ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου, κατά 1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 49,7 δισ.

Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση της χρηματοδότησης από Κεντρικές Τράπεζες, κατά 2,1 δισ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο σε 21,9 δισ. ευρώ, μετά από μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 1,8 δισ. ευρώ. Το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ.

Στο τέλος του 2011 ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 12,9%, με τις σωρευτικές προβλέψεις να ανέρχονται σε 2,9 δισ. ευρώ, αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 45%, ο οποίος συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 124%.
Διαβάστε εδώ το πλήρες δελτίο της τράπεζας με τα αποτελέσματα του 2011 και τις δηλώσεις στελεχών της διοίκησης.

 


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>