Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Egan Jones: Yποβάθμισε τη Γαλλία σε “BBB+”

O Egan Jones υποβάθμισε την Πέμπτη την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας σε “ΒΒΒ+” από “Α-“. To outloοk είναι αρνητικό.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης, αναφέρει ότι παρόλο που τους τελευταίους 18 μήνες η Γαλλία δεν έχει αντιμετωπίσει αύξηση του κόστους δανεισμού, καθώς εξελίσσεται η κρίση, “περιμένουμε ότι η Γαλλία θα δεχθεί πιέσεις”.

Η επιδείνωση στο προφίλ πιστωτικού κινδύνου (credit metrics) της Γαλλίας σε συνδυασμό με τις ανάγκες για την στήριξη των τραπεζών θα πιέσει την χώρα, σημειώνει.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, καταλυτικό ρόλο θα διαδραματίσει το ύψος της στήριξης που θα κληθεί να παράσχει η Γαλλία στις χώρες της περιφέρειας.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>