Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Eurobank «αδειάζει» Κυβέρνηση για τον Προϋπολογισμό

Με νέα Έκθεση της η Eurobank αμφισβητεί ευθέως την εικόνα του Προϋπολογισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία του Ιανουαρίου. Πέρα από την ανησυχία για τη πορεία των εσόδων, κυρίως από τους φόρους κατανάλωσης, διατυπώνονται σοβαρές ενστάσεις και για τη προοπτική των δαπανών, η συγκράτηση των οποίων συνέβαλε σημαντικά στην απορρόφηση των κραδασμών από την υστέρηση των εσόδων αλλά και στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.

«Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι αν η συγκεκριμένη μείωση είναι διατηρήσιμη ή όχι»,σημειώνουν οι ειδικοί της τράπεζας, συμπληρώνοντας με νόημα: «σημειώστε εδώ ότι το υπουργείο Οικονομικών στα τελικά στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2013 δεν δημοσιεύει τους αναλυτικούς μηνιαίους στόχους για τις δαπάνες σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2013».

Σύμφωνα με την επεξεργασία που έχουν κάνει οι ειδικοί της Eurobank, οι δαπάνες είναι μειωμένες τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε σχέση με τους μηνιαίους στόχους του Προϋπολογισμού 2013, κάτι που δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί για μερικές κατηγορίες δαπανών. Για παράδειγμα στην περίπτωση των χρεών των νοσοκομείων το ποσό των 0,2 δισ. ευρώ που δεν καταβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2013 θα επιμεριστεί στους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία είναι μειωμένες κατά -37,3% σε ετήσια βάση και κατά -25,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο του Προϋπολογισμού 2013. Με άλλα λόγια τον Ιανουάριο του 2012 καταβλήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό 2,7 δισ. ευρώ ενώ για τον Ιανουάριο του 2013 είχαν προϋπολογισθεί δαπάνες 2,3 δισ. ευρώ. Από το δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισμού Κεντρικής Κυβέρνησης προκύπτει ότι τελικά καταβλήθηκαν μόνο 1,7 δισ. ευρώ!

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>