Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Eurobank: Ζημίες 1,5 δισ. ευρώ για το 2012

Η βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασαν καθοριστικά τις λειτουργικές επιδόσεις της Eurobank το 2012.

Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά €1.453 εκατομμύρια και ήταν απόρροια αφενός μεν των χαμηλότερων εσόδων και των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αφετέρου εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων ζημιών συνολικού ύψους €686 εκατομμυρίων .

Νικόλαος Νανόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος

«Στο σημερινό αβέβαιο και δυσχερές περιβάλλον, η θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και η ανασυγκρότησή της , περνά όχι μόνον από την επίπονη διαδικασία των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προσήλωση στη δημοσιονομική εξυγίανση , αλλά και από την υιοθέτηση μέτρων και πρωτοβουλιών που θα τονώσουν την ανάπτυξη. Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής του αποτελούν κρίσιμη παράμετρο στην προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας και ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επανεκκίνηση της που δεν πρέπει να αφήσουμε αναξιοποίητο . Η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2012, τα οποία , όπως έχει ανακοινωθεί , θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη συγχώνευση με την Εθνική Τράπεζα , σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου και την έναρξη ενός νέου .

Η Eurobank εισέρχεται σ ’ αυτήν τη νέα φάση , εισφέροντας στο νέο σχήμα, ένα προικισμένο με ικανότητες και εμπειρία ανθρώπινο δυναμικό και ένα σύγχρονο πλαίσιο και σύστημα λειτουργίας , που μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πρωτοφανείς προκλήσεις και τις ανάγκες της νέας εποχής . Η ένωση των δυνάμεων της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας , θα συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια στήριξης της οικονομίας και της χώρας ευρύτερα .»

www.newmoney.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.