Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Fitch: “ΑΑΑ” για τη Γαλλία αλλά “υπό πιθανή υποβάθμιση”

Την άριστη πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας επιβεβαιώνει ο οίκος Fitch, ωστόσο αναθεωρεί τις προοπτικές της οικονομίας σε «αρνητικές», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντική υποβάθμιση.

Ειδικότερα, η μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας παραμένει στο «ΑΑΑ», αλλά εισέρχεται στο καθεστώς «υπό πιθανή υποβάθμιση».


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>