Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Moodys: Υποβάθμισε 13 ιταλικές τράπεζες

Η Moody’s υποβάθμισε την μακρόπροθεσμη πιστοληπτική ικανότητα δέκα ιταλικών τραπεζών και το issue rating ακόμα τριών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η κίνηση αυτή αποδίδεται στην αποδύναμωση του πιστωτικού προφίλ της Ιταλίας μετά και την υποβάθμιση από τη Moody΄s σε “Βaa2”, όπως αναφέρει ο διεθνής οίκος. Μεταξύ των τραπεζών περιλαμβάνονται oι Unicredit, Intesa Sanpaolo, Βanca ΙΜΙ.

H υποβάθμιση της Ιταλίας συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο όχι για τα κρατικά ομόλογα αλλά και για ενδεχόμενη αδυναμία του δημοσίου να παράσχει στήριξη στις τράπεζες εφόσον αυτό απαιτηθεί, τονίζει η Moody΄s.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>