Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Nέοι σκελετοί στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών

Αυξάνονται δραματικά οι επισφάλειες κάθε μήνα.

Kάθε μήνας που περνάει, οι επισφάλειες στον τραπεζικό χώρο ακολουθούν σταθερή, αυξανόμενη, ανοδική πορεία. Λόγω των επισφαλών και καθυστερούμενων δανειακών απαιτήσεων, οι τράπεζες αναγκάζονται να εγγράφουν υψηλές πλέον προβλέψεις, με αποτέλεσμα περισσότερη συρρίκνωση της κερδοφορίας τους και διεύρυνση ζημιών, πέρα από την επίσης σημαντική παράμετρο της απομείωσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Αυτό όμως έγινε και πέρασε. Οι ζημιές απομείωσης από τη συμμετοχή των τραπεζών στο κούρεμα και στην επαναγορά χρέους πέρασε, αφήνοντας τα ίχνη της στα ζημιογόνα αποτελέσματα των ισολογισμών, της περασμένης χρήσης. Στο εξής, το μόνο «μελανό» σημείο το οποίο χρήζει αναθεώρησης είναι η εκτίναξη των επισφαλειών σε νέα επίπεδα. Εξ ου και είναι αναγκαία, ενόψει ανακεφαλαιοποίησης, η αναθεώρηση των business plans των τραπεζών.

Πυρετωδώς

Ηδη από το προηγούμενο διάστημα, τα επιτελεία των συστημικών τραπεζών εργάσθηκαν πυρετωδώς για να περιγράψουν με σαφέστατο τρόπο στα επιχειρησιακά τους σχέδια (business plans) τους στόχους που θα καλύψουν, πέραν του πρωταρχικού της κεφαλαιακής ισχύος, μέσα από τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Εντός του Μαρτίου λοιπόν, κατατίθενται τα επικαιροποιημένα business plans, τα οποία εμπεριέχουν τα πιο «φρέσκα» ποσοστά επισφαλειών, αναμένοντας τις διορθώσεις, τις προσθήκες ή τις συστάσεις εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταμείου (ΤΧΣ) ώστε να αποσπάσουν την τελική έγκριση και να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες.

Βέβαια, από την άλλη πλευρά, για να προχωρήσει το εγχείρημα των ανακεφαλαιοποιήσεων, θα πρέπει να έχουν διευκρινισθεί και άλλα θέματα που άπτονται της διαδικασίας και των μέσων (warrants, coco’s), εκτός από την επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων.

Αναβαλλόμενος φόρος

Επίσης, δεν έχει επιλυθεί το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου που τελευταία ώρα απεσύρθη από το φορολογικό νομοσχέδιο, με την εκκρεμότητα να καταταθεί με κάποια νομοθετική πράξη. Οι τράπεζες επιμένουν στην εξεύρεση λύσης για τον αναβαλλόμενο φόρο, ειδικά δεδομένου ότι το έχουν υπολογίσει (ως αντιστάθμισμα των κερδών προσεχών χρήσεων) στα αποτελέσματα χρήσης 2012 που ήδη παρουσίασαν και στη διαμόρφωση των αναγκών τους.

Να σημειωθεί ότι οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών- που σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος- ορίστηκαν σε 24,7 δισ ευρώ για τους τέσσερις μεγάλους ομίλους- θα έχουν συνολικά αναθεωρηθεί με βάση τα καινούρια business plans που κατατίθενται εντός του τρέχοντος μηνός. Κάθε τράπεζα θα γνωρίζει πριν το τέλος Μαρτίου το καθαρό ύψος των πραγματικών της, επικαιροποιημένων αναγκών.

Για τους λόγους αυτούς πάντως και για άλλους που σχετίζονται με την ελκυστικότητα των κινήτρων προσέλκυσης ενδιαφέροντος ιδιωτών επενδυτών (π.χ. warrants), προκειμένου για τη διατήρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των τραπεζών, που πρακτικά ακόμη είναι υπό διαπραγμάτευση, θεωρείται δύσκολο, αν όχι, ουτοπικό, να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της ανακεφαλαιοποίησης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζονται γνωστοί Ελληνες τραπεζίτες.

www.reporter.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>