Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Δασάρχης και δικαστικός με καταθέσεις εκατομμυρίων

Στοιχεία-σοκ διαβιβάστηκαν στη Βουλή, στα «μαλακά» επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι

Προβληματική, αποδεικνύεται η μέχρι πρότινος διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά δημοσίων υπαλλήλων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και τα υπηρεσιακά συμβούλια, όπως φαίνεται από περιπτώσεις επίορκων υπαλλήλων, που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Παρασκευά Νομικό.

Έγγραφο του ειδικού γραμματέα, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρεται σε 13 περιπτώσεις επίορκων υπαλλήλων, που ερευνήθηκαν από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών και ενώ διαπιστώθηκαν παραβατικές συμπεριφορές, σε αρκετές περιπτώσεις οι υπάλληλοι έπεσαν στα «μαλακά» από τα πειθαρχικά όργανα, στα οποία εναπόκειται εντέλει η επιβολή κυρώσεων.

Παύση τριών μηνών

Στο έγγραφο αναφέρεται περίπτωση δικαστικής υπαλλήλου, η οποία είχε οικογενειακούς τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις, εκτός μισθοδοσίας και τόκων, ύψους 7.965.236,64 ευρώ. Η συγκεκριμένη δικαστική υπάλληλος κατείχε, μόνη ή και με το σύζυγό της, το σύνολο μετοχών ανώνυμης εταιρείας και συμμετείχε και στη διοίκησή της.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει, από τον περασμένο Δεκέμβριο, παραγγείλει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης από το Πενταμελές Δικαστικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τα αποδιδόμενα σε αυτήν πειθαρχικά αδικήματα και όπως σημειώνεται στο έγγραφο, προβλέπεται ακόμη και οριστική παύση σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Προκύπτει πάντως ότι, το 2010, με δύο παλαιότερες αποφάσεις του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επιβλήθηκε στην συγκεκριμένη υπάλληλο η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης τριών μηνών, με πλήρη στέρηση αποδοχών, για την άσκηση καθηκόντων διοίκησης στην ανώνυμη εταιρεία.

Προκύπτει επίσης ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία έχει διαβιβαστεί σχετική έκθεση, ενημέρωσε ότι αδυνατεί, λόγω έλλειψης προσωπικού, να ολοκληρώσει τις ενέργειες της εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της έκθεσης, ως όφειλε και ζήτησε παράταση της προθεσμίας.

Απαλλάχθηκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Προϊστάμενος Πολεοδομίας Δήμου στο Νομό Αττικής εντοπίστηκε με αδικαιολόγητες καταθέσεις ύψους 353.971,60 ευρώ. Ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη αλλά απαλλάχθηκε από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Κατά της απαλλακτικής απόφασης, ασκήθηκε ένσταση από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και εκκρεμεί ενώπιον του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου. Για την υπόθεση αυτή, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, έχει διενεργηθεί από το Σώμα Επιθεωρητών και σχετική προκαταρκτική εξέταση.

Δεν συνεδριάζει το πειθαρχικό συμβούλιο

Ο πρώην προϊστάμενος δασικής υπηρεσίας νησιωτικού νομού, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οποίου εντοπίσθηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις συνολικού ύψους 88.200 ευρώ, έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο από 3.6.2011, αλλά αυτό δεν συνεδριάζει και η υπόθεση εκκρεμεί.

Τον απάλλαξαν με αδικαιολόγητες καταθέσεις 1 εκατομμύριου ευρώ

Πρώην Δασάρχης, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οποίου εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις ύψους 1.014.701,40 ευρώ, απαλλάχθηκε από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, σε βάρος του όμως ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Είχε καταθέσεις 8,9 εκατομμύρια αλλά πρόλαβε να βγει σε σύνταξη

Υπάλληλος υπουργείου στην Αθήνα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οποίου εντοπίσθηκαν καταθέσεις 8.923.506,59 ευρώ που δεν αιτιολογούνται, συνταξιοδοτήθηκε, πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου της περιουσιακής του κατάστασης. Κατά του υπαλλήλου, ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Αντί πειθαρχικής ποινής απολύθηκε λόγω σωματικής ανικανότητας

Σε υπάλληλο Πολεοδομίας στη Βόρεια Ελλάδα, εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις ύψους 61.967,10 ευρώ. Παραπέμφθηκε στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Αναβλήθηκε η εξέταση της υπόθεσης για ένα έτος και πριν την παρέλευση του χρόνου αυτού, ο υπάλληλος απολύθηκε λόγω σωματικής ανικανότητας. Κατά του υπαλλήλου, ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Με καταθέσεις 1 εκατομμυρίου ευρώ, έπεσε στα «μαλακά», με 10 ημέρες πειθαρχική ποινή

Σε τελωνειακό υπάλληλο, που εντοπίστηκε με αδικαιολόγητες καταθέσεις ύψους 923.554,67 ευρώ, επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή 10 ημερών! Καταδικάστηκε όμως σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή, από το Γ΄ Τριμελές Εφετείο Πλημ/των Αθηνών, τον περασμένο Μάιο.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Μπετενιώτη, που ζητούσε να ενημερωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες κατά επίορκων υπαλλήλων.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>