Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Καθίζηση 37,7% του όγκου οικοδομής σημειώθηκε το 2011

ΜΕΙΩΣΗ κατά 37,7% σημείωσε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα το 2011 σε σχέση με το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο οικοδομικός όγκος, που καταγράφεται στις άδειες που χορηγούν τα πολεοδομικά γραφεία, σημείωσε πτώση 50,3% τον Δεκέμβριο του 2011 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη βαθιά ύφεση, που επικρατεί στον τομέα των κατασκευών και η οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα συνεχιστεί και το 2012.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:

Τον Δεκέμβριο 2011 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.997 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 565,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.203,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 41,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 51,6% στην επιφάνεια και κατά 50,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.
Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 2.971 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 545,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.105,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή μείωση κατά 41,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 51,8% στην επιφάνεια και κατά 50,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.
Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2011 στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 26 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 21,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 98,7 χιλιάδες m3 όγκου.
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο για τον μήνα Δεκέμβριο 2011 είναι 4,5%.

Το 2011 σε σχέση με το 2010 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 35.746 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.090,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 23.186,2 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση κατά 28,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 42,0% στην επιφάνεια και κατά 38,2% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2010.
Το 2011 σε σχέση με το 2010 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 28,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41,4% στην επιφάνεια και κατά 37,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2010.
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,5%.

www.express.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>