Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Κατέρρευσαν 4 συνεταιριστικές τράπεζες! Σε κίνδυνο καταθέσεις 3,2 δισ. ευρώ

Αποκάλυψη από την εφημερίδα «Ισοτιμία»,  η οποία εφημερίδα αναφέρεται σε  επιστολή της Τράπεζας Ελλάδος στον υπουργό Οικονομικών και μιλάει για την ολική κατάρρευση 4 συνεταιριστικών τραπεζών! (Ήδη από χθες υπήρξαν δημοσιεύματα που μιλούσαν για την Αχαική Τράπεζα, τα οποία όμως διαψεύσθηκαν από τον πρόεδρο της κ. Ευάγγελο Φλωράτο).

Το ίδιο δημοσίευμα μιλάει ότι κινδυνεύουν και οι υπόλοιπες από την έλλειψη επαρκούς ενεχύρου και την αδυναμία τους να ενταχθούν στο μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας. Σε κίνδυνο καταθέσεις 3,2 δισ. ευρώ.

www.online-pressblog.blogspot.com


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>