Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Καταγγέλλουν την ΤτΕ

Για κακοδιαχείριση των αποθεματι­κών τους, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, καταγγέλλουν πέντε μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία την Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόκειται για τα ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΕΑΙΤ, ΕΤΕΑΜ και ΕΔΟΕΑΠ, τα οποία όμως για την ώρα δεν έχουν ασκήσει ένδικα μέσα κατά της ΤτΕ. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τα ταμεία ήταν υποχρεωμένα να κατα­θέτουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια σε κοινό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτή με τη σειρά της είχε την υποχρέωση να τα επενδύει με τον αποδοτικότερο τρόπο. Όμως, φαίνεται ότι η διοίκηση της ΤτΕ επέλεξε στο παρά πέντε της απόφα­σης του κουρέματος του ελληνικού χρέους να μετατρέψει τις καταθέσεις σε ομόλογα ελληνικού Δημοσίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τα ταμεία το 50% των αποθεματικών τους. Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των βουλευτών ΚΚΕ Νίκου Καραθανασόπουλου, Γιώργου Μαρίνου αλλά και του βουλευτή του ΛΑΟΣ Θανάση Πλεύρη, αναφέρει ότι «την 31.12.2011 οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είχαν στην κατοχή τους τίτλους ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας ίσης με 6,3 δισ. ευρώ, ενώ τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος διαθέσιμα ανέρχονταν σε 16,8 δισ. ευρώ. Οι πρόσοδοι περι­ουσίας των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων για το έτος 2011 ανήλθαν σε περίπου 1 δισ. ευρώ». Επιπροσθέτως, ο υπουργός εξηγεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετι­κού νόμου, «τα πλεονάζοντα κεφά­λαια των ΦΚΑ μεταφέρονται υποχρε­ωτικά στον λογαριασμό διαθεσίμων της ΤτΕ, η οποία τα επενδύει υποχρε­ωτικά σε κινητές αξίες του ελληνικού Δημοσίου, όπως ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου». Πέραν όμως των κατατεθειμένων χρη­μάτων, τα ταμεία θα έχουν απώλειες και ως προς τους ετήσιους τόκους που ελάμβαναν. Αναλυτικά, όπως σημειώ­νει ο Κουτρουμάνης, «οι πρόσοδοι πε­ριουσίας των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων για το έτος 2011 ανήλθαν σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις της συμμετοχής των ΦΚΑ στη διαδικασία απομείωσης του ελληνικού χρέους, δηλαδή η μείωση των προσόδων περιουσίας των ΦΚΑ κατά περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, έχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρ­τιση του κοινωνικού προϋπολογισμού έτους 2012».

Με άλλα λόγια, δηλαδή, τα ταμεία θα χάσουν μισό δισ. ευρώ από απώλεια τόκων.

topontiki.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>