Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Οι ελληνικές τράπεζες πιέζονται για κεφαλαιακή ενίσχυση

Σε αγώνα δρόμου είναι οι ελληνικές τράπεζες για την κάλυψη των ζημιών από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων και τις ανάγκες που προκύπτουν από τα επισφαλή δάνεια.

Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κεφαλαιακής ενίσχυσης, ώστε στο γ΄τρίμηνο ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (core tier 1) να ανέλθει στο 9% και μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2013 το 10%.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>