Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ο Moody’s υποβάθμισε το Βέλγιο κατά δύο βαθμίδες

Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας έπεσε στο ΑΑ3 από ΑΑ1

Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Βελγίου προχώρησε ο οίκος Moodys, κατά δύο βαθμίδες.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός οίκος αξιολογεί τη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση του Βελγίου σε ΑΑ3 από ΑΑ1 και χαρακτηρίζει τις προοπτικές της οικονομίας ως αρνητικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντική υποβάθμιση.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου, η κίνηση αυτή αντανακλά τους αυξημένους κινδύνους που πηγάζουν από τη δυσκολία των χωρών της ζώνης του ευρώ να χρηματοδοτηθούν, γεγονός που σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα χρέους, όπως και αυτό του Βελγίου.

Παράλληλα, επισημαίνει πως υπάρχουν κίνδυνοι για την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Τέλος, ο οίκος χτυπά το καμπανάκι και για το βελγικό τραπεζικό τομέα, υπογραμμίζοντας πως η κατάστασή τους απειλεί την εφαρμογή της μείωσης των ελλειμμάτων.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>