Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Αδειάζουν τα ράφια των φαρμακείων

Σημαντικές ελλείψεις σκευασμάτων σε πολλάφαρμακεία της χώρας παρατηρούνται την τελευταία χρονική περίοδο σε πολλά φαραμκεία της χώρας κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας των φαρμακοποιών να πληρώσουν τοις μετρητοίς τις φαρμακαποθήκες.  

Ελλείψεις σημειώνονται σε παυσίπονα, αντισταμινικά, ορμόνες, φάρμακα της υπέρτασης, ακόμη και σε ινσουλίνη.Ανακοίνωση εξέδωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) κ. Ι. Τούντας, ο οποίος παραδέχεται ότι «… η οικονομική κρίση δυσχεραίνει τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών – φαρμακαποθηκών – φαρμακείων με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην έγκαιρη διακίνηση της αναγκαίας ποσότητας ορισμένων φαρμάκων».Επίσης, αναφέρει ότι για ορισμένα από τα φάρμακα που αναφέρθηκαν ότι βρίσκονται σε έλλειψη έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους, ενώ για κάποια άλλα απαιτούνται τροποποιήσεις αδείας κυκλοφορίας.Για τα υπόλοιπα προϊόντα, οι αρμόδιες εταιρείες που τα προμηθεύουν διαβεβαίωσαν ότι αποκαθιστούν ή θα αποκαταστήσουν άμεσα την υπάρχουσα έλλειψή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρμόδιοι του ΕΟΦ θα προβούν σε κυρώσεις και χρηματικές ποινές, όπως έπραξαν και στο παρελθόν.Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως προσθέτει, εκτός από τα μέτρα που θα λάβει ο ΕΟΦ, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για τα περισσότερα φάρμακα που παρουσιάζονται ελλείψεις υπάρχουν υποκατάστατα τα οποία μπορούν να προμηθευτούν σε συνεννόηση με τον γιατρό τους.
 

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>