1877/2012 – Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με πρόσφατη απόφασή του χορήγησε αναστολή εκτέλεσης σε διαταγή πληρωμής που είχε εκδοθεί για οφειλές από πιστωτική κάρτα. Ο λόγος της χορήγησης ήταν ότι θεωρήθηκε πιθανό να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής από το δικαστήριο επειδή η σύμβαση χορήγησης της πιστωτικής κάρτας δεν ήταν υπογεγραμμένη ούτε από τον δανειολήπτη ούτε από τον εκπρόσωπο της τράπεζας που τη χορήγησε, με αποτέλεσμα να λείπει ο έγγραφος τύπος της σύμβασης που απαιτείται για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Το πλήρες κείμενο της ενδιαφέρουσας απόφασης μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια:

 (1877/2012)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Γεωργίου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 1-3-2012, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: Α……. Π…….. του Σ…, κατοίκου Αμαρουσίου που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Νικολάου Γκότοβου.

Της καθ’ ης η αίτηση : Της ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DINERS CLUB OF GREECE S.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αγγέλου Καμπίτση.

Ο αιτών με την από 1-2-2012 αίτησή του, διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό ……….., ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Για την προκείμενη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο έκθεμα και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό, το Δικαστήριο αφού:

Άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση. Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο

Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση υπ’ αριθμ. ………../2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της 31-1-2012 ανακοπής, που ο αιτών έχει ασκήσει κατ’ αυτής νομότυπα και εμπρόθεσμα, επειδή πιθανολογείται, ότι θα ευδοκιμήσει η ανακοπή του και η εκτέλεση θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη.

……………………………………………………….

Σύμφωνα με το άρθρο 623 Κ.Πολ.Δ. κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεωγράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η απαίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του κομιστή της πιστωτική κάρτας αποδεικνύεται από το απόσπασμα του τηρούμενου από την τράπεζα μηχανογραφικώς στο ηλεκτρονικό κέντρο λογαριασμού του κατόχου της κάρτας που αναγορεύεται συμβατικά σε έγγραφο με πλήρη απόδειξη σε συνδυασμό και με την περιέχουσα την συμφωνία αυτή και τους λοιπούς όρους έγγραφη, για τη χορήγηση της πιστωτικής κάρτας και τη χρησιμοποίηση της, σύμβαση. (ΑΠ 1468/1995 Δνη 1997, 1580).

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα έγγραφα πιθανολογήθηκε ότι θα ευδοκιμήσει ο τρίτος λόγος της ανακοπής περί του ότι δεν υπάρχει υπογραφή του αιτούντος στη σελίδα των ουσιωδών όρων της σύμβασης. Ειδικότερα με αίτηση της καθ’ ης εκδόθηκε η ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. ………/2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών με βάση 1) την από 19-1-1999 σύμβαση χορηγήσεως πιστωτικής κάρτας, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε η υπ’ αριθμ. …………… πιστωτική κάρτα DINERS 2) τα αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων επικυρωμένα και βεβαιωμένα κατά το περιεχόμενο τους από το νόμιμο αντιπρόσωπο της καθ’ ης και 3) την από 22-2-2011 εξώδικη καταγγελία και πρόσκληση προς πληρωμή. Από την προσκομιζόμενη από την καθ’ ης αίτηση προκύπτει ότι ο αιτών έχει υπογράψει μόνο στην πρώτη σελίδα της από 19-1-1999 αιτήσεως-συμβάσεως, που έχουν αναγραφεί τα ατομικά στοιχεία του κατόχου, η διεύθυνση κατοικίας του , καθώς και ότι έλαβε γνώση των όρων της συμβάσεως και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα .  Ο όρος αυτός όμως που υπάρχει πάνω από την υπογραφή του δεν καλύπτει την έλλειψη του έγγραφου τύπου της σύμβασης , που απαιτείται για την έκδοση διαταγής πληρωμής από την πιστωτική κάρτα, αφού στο έγγραφο της συμβάσεως που περιλαμβάνονται οι ουσιώδεις όροι αυτής δεν υπάρχει η ιδιόχειρη υπογραφή του αιτούντος , αλλά ούτε και του εκπροσώπου της τράπεζας. Συνεπώς, αφού πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ο λόγος αυτός της ανακοπής, παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της και επειδή πιθανολογείται, ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την συνέχιση της εκτέλεσης , πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση που κρίνεται βάσιμη στην ουσία της κατά το διατακτικό ……….

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση .

Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ………/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών ,μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής, που έχει ασκηθεί κατ’ αυτής.

Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης, τα οποία ορίζει σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε ……………………….


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

8 σκέψεις σχετικά με το “1877/2012 – Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής

 • 20/06/2012, 19:10
  Permalink

  Και ρωτάω εγώ: Πως στο διάολο εξέδωσε ο ειρηνοδίκης εξαρχής τη ΔΠ, αφού δεν υπήρχαν οι αναφερόμενες υπογραφές;

  Σχολιάστε
 • 21/06/2012, 00:35
  Permalink

  Έχουμε τον πλήρη αριθμό της Απόφασης για να την αναζητήσουμε και καταχωρίσουμε ως πιθανή μελλοντκή νομολογία;

  Σχολιάστε
 • 21/06/2012, 01:16
  Permalink

  και στις 3 καρτες της τανασπου eurobank δεν υπαρχουν υπογραφες στους ορους της συμβασης παρα μονο στην πρωτη σελιδα που ειναι τα στοιχεια και στην euroline μου εκδωθηκε διαταγη πληρωμης και πριν 10 μερες μου εγινε εγγραφη προσημειωσης σε ηδη προσημειωμενο ακινητο και αναρωτιεμαι και εγω πως ο μακακας ο ειρηνοδικης οχι μονο εκδωσε τη διαταγη αλλα και εκανε εγγραφη προσημειωσης.
  μαλον η ταναπου η δικαιοσυνη δεν ειναι τυφλη αλλα εχει τα ματια της ορθανοιχτα υπερ των τραπεζιτων.
   

  Σχολιάστε
 • 21/06/2012, 10:39
  Permalink

   
  xaris66
  Σηκώνει πολύ συζήτηση.
  Δυστυχώς είναι όπως το μισογεμάτο μισοάδειο.

  Σχολιάστε
 • 09/07/2012, 11:40
  Permalink

  Θα μπορούσαμε να μάθουμε τον αριθμό της απόφασης γιατί το χρειάζομαστε για νομολογία σε παρόμιες υποθέσεις. Η DINERS δεν βάζει ολόκληρη την σύμβαση για να μην φαίνονται οι καταχρηστικοί ΓΟΣ που είναι στην πίσω σελίδα!
   

  Σχολιάστε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ban-BaNk (Greek Version)

Απάτη με παροχή δανείων

Παρά τα φίλτρα και τη συνεχή παρακολούθηση των σχολίων, καμιά φορά μερικά «διαφημιστικά» μηνύματα, εμφανίζονται ως σχόλια, προσφέροντας δάνεια και διευκολύνσεις.

Το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Κανένας δεν θέλει να σας δώσει δάνεια. Είναι μέθοδος εξαπάτησης, η λεγόμενη «νιγηριανή απάτη», όπου ο απατεώνας, πείθει το θύμα ότι θα του δώσει κάποιο δάνειο, αλλά για να εκταμιευθεί, θα πρέπει πρώτα το θύμα να πληρώσει κάποια έξοδα φακέλου κλπ

Με λίγα λόγια, ο απατεώνας υπόσχεται ότι θα δώσει π.χ. 10.000 ευρώ δάνειο, αλλά πρώτα το θύμα θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ τραπεζικά έξοδα.
Εννοείται ότι μόλις το θύμα δώσει τα 400 ευρώ, ο απατεώνας γίνεται άφαντος.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σε διαφημίσεις αυτού του είδους, που εκμεταλλευόμενες την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, προσπαθούν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Προς πλήρη διευκρίνηση του θέματος, το daneiakartes.info κατηγορηματικά δηλώνει ότι:

 1. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει δάνεια ή παρόμοιες παροχές.
 2. Δεν έχει καμία σχέση με «σχόλια» που διαφημίζουν παροχή νέων δανείων ή μεσολάβηση για  ρύθμιση παλιών, τα οποία έχουν σκοπό να σας εξαπατήσουν.
 3.  Ο μόνος νόμιμος και διαφανής τρόπος λήψης δανείου είναι από τις επίσημες τράπεζες.
 4. Ο μόνος νόμιμος και ασφαλής τρόπος ρύθμισης υφιστάμενου δανείου είναι η διαπραγμάτευση με την ίδια την τράπεζα που το χορήγησε και με κανέναν άλλον. Συνιστάται να έχετε συμβουλευθεί δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας.
 5. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία επί πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει χρήματα, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

Να είστε πάντα πολύ καχύποπτοι, εναντίον οποιουδήποτε ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία ή, πολύ περισσότερο, χρήματα, προσφέροντας «μαγικές λύσεις». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Google Chrome Browser

Για σωστή ανάγνωση του blog μας, προτιμήστε τον Google Chrome Browser.

Κατεβάστε τον δωρεάν από εδώ:

https://www.google.com/intl/el/chrome/

Η χρήση άλλου browser δεν συνιστάται, διότι πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Βοήθεια από Φίλους

Βοηθήστε μας, στέλνοντας άρθρα, δικαστικές αποφάσεις ή νόμους, καθώς και αριθμούς κλήσεις εισπρακτικών εταιριών.