Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

 • Nemesis on Forum: Γενική συζήτηση 12Φίλε no more, 1. Αν το σπίτι είναι σε υποθήκη λόγω δανείου (υποθέτω στεγαστικό) τότε πρέπει να δεχτεί την πώληση η Τράπεζα όπου η υποθήκη και το χρέος μεταφέρεται στον…
 • no more on Forum: Γενική συζήτηση 12κάτι ακόμα, όταν λένε ότι μπορούν να καλούν μια φορά ανά 2η μέρα, εννοούν εργάσιμη μέρα;; δηλαδή άμα σε καλέσουν παρασκευή μπορούν να ξανακαλ΄σεουν δευτέρα;; ή θα πρέπε…
 • no more on Forum: Γενική συζήτηση 12καλησπέρα, ζήτησα και πήρα το αρχείο κλήσεων από εισπρακτική εταιρία, λείπουν πολλές κλήσεις γιατί κάνω και εγώ ηχογραφήσεις αλλά έχω μέσα στο αρχείο τους 2 κλήσεις απα…
 • tleon on Forum: Γενική συζήτηση 12Δηλαδή την πάτησε ο φίλος μου...
 • begar on Forum: Γενική συζήτηση 12Από τη στιγμή που θα μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία στο παιδί του, αρχίζει προθεσμία 5 ετών, μέσα στην οποία η τράπεζα μπορεί να τον κυνηγήσει για καταδολίευση και να α…
 • tleon on Forum: Γενική συζήτηση 12Καλημερα σε όλους. Μια βοήθεια για ένα φίλο και συνάδελφο θα ήθελα. Είναι φορτωμένος με δάνεια πάνω από 35000. Έχει το πατρικό του στο όνομά του, ένα παλιο σπίτι όχι τί…
Minilink

Αντισυνταγματική η μείωση μισθών

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αλλά και αντίθετη στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας κρίθηκαν, με μια απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων, που ανατρέπει τα έως σήμερα δεδομένα, οι δύο μνημονιακοί νόμοι 3833/2010 και 3845/2010 που επέβαλαν μείωση των αποδοχών, των επιδομάτων, κ.λπ. των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα.

Είναι η πρώτη απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων που έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι οι μνημονιακοί περιορισμοί στις αποδοχές, δώρα, κ.λπ. των εργαζομένων είναι συμβατοί με τις επιταγές του Συντάγματος και την Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει ότι τόσο ο νόμος 3833/2010 που αφορά τα επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, όσο και ο νόμος 3845/2012 για τα μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο (ΔΝΤ), είναι αντίθετοι στα άρθρα 4, 22, 23, 25, 28 και 106 του Συντάγματος, στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ και στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 151/1978 και 14/1981.

Υπογραμμίζεται στη δικαστική αυτή απόφαση ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν σε βάρος των εργαζομένων πραγματοποιούν ανεπίτρεπτη επέμβαση στη συλλογική αυτονομία με αποτέλεσμα να καταλύουν τα άρθρα 22 και 23 του Συντάγματος, ενώ δεν συνοδεύονται από αντισταθμιστικά μέτρα, όπως είναι η μείωση των τιμών και των φόρων. Αντίθετα, μάλιστα, προσθέτει η απόφαση, επιβλήθηκαν φοροεισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα. Ακόμη, σημειώνεται στην δικαστική απόφαση, ότι παραβιάζεται και το άρθρο 4 του Συντάγματος (περί ισότητας), καθώς έγινε μείωση ίδιου ύψους στις αποδοχές τόσο των υψηλόμισθών όσο και των χαμηλόμισθων.

Η επίμαχη απόφαση δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «Επιθεώρησης Εργατικού Δικαίου» (τεύχος 10/2012) και είναι του Ειρηνοδικείου Αθηνών (599/2012) με ειρηνοδίκη τη Σταυρούλα Κουτρουβίδα. Στη Δικαιοσύνη είχαν προσφύγει οι εργαζόμενοι στην Ανώνυμη Εταιρεία ΣΤΑΣΥ» (πρώην ΑΜΕΛ Α.Ε.) η οποία είναι θυγατρική της «Αττικόν Μετρό Α.Ε.» και ανήκει στον Δημόσιο τομέα.

Κατ’ αρχάς αναφέρεται στην απόφαση: «Συνεπάγεται ότι η επέμβαση στη συλλογική αυτονομία πρέπει να συνιστά μέτρο όλως εξαιρετικό και να μην υπερβαίνει μία εύλογη χρονική περίοδο, να συνοδεύεται δε από επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του επιπέδου ζωής των εργαζομένων, τηρουμένης, σε κάθε περίπτωση, της αρχής της αναλογικότητας, η οποία αποτελεί συνταγματικό περιορισμό των νομοθετικών περιορισμών των συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτάσσοντας ότι μεταξύ του νόμιμου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισμός του δικαιώματος και του συγκεκριμένου περιορισμού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση.

Η εφαρμογή της αρχής αυτής θεμελιώνεται αφενός στο εσωτερικό μας δίκαιο, και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παράγραφος 1δ’ του Συντάγματος, και αφετέρου στις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν. 53/1979 και δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος έχει υπερνομοθετική ισχύ. Έτσι, σε περίπτωση μείωσης αποδοχών και επιδομάτων, πρέπει να εξετάζεται η αναλογικότητα του μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος και να τηρείται η προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν δυσανάλογη προσβολή, εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού, σε συνταγματικά δικαιώματα και αγαθά, σε καμία περίπτωση δε δεν δικαιολογείται να καταλύονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος (22 παρ. 2 και 23 παρ. 1)».

Στη συνέχεια η κα Κουτρουβίδα κάνει αναφορά στο άρθρο 106 του Συντάγματος που λέει ότι μπορεί χάριν του εθνικού συμφέροντος να περιοριστεί η συλλογική αυτονομία που καθιερώνεται με το άρθρο 22 του Συντάγματος για περιορισμένο και εύλογο όμως χρονικό διάστημα και πάντα τηρώντας την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και τις διατάξεις της ΕΣΔΑ.

Στην προκειμένη περίπτωση, υπογραμμίζει η ειρηνοδίκης, και αν ακόμη δεχθούμε ότι οι περιορισμοί αυτοί τέθηκαν χάριν του εθνικού συμφέροντος, εκτός του ότι δεν είναι συμβατοί με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, επιφέρουν «δυσμενείς για τους εργαζόμενους τροποποιήσεις, χωρίς να εγγυώνται ότι ο περιορισμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να είναι συνταγματικά ανεκτή η επέμβαση στη συλλογική αυτονομία, με αποτέλεσμα να καταλύονται στην πραγματικότητα οι επίμαχες συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Συντάγματος».

Ακόμη, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση: «Η αιτιολογία της αναγκαιότητας για τη λήψη των επίδικων μέτρων που αφορούν τις μειώσεις των αποδοχών και επιδομάτων των εργαζομένων που προβλέπονται, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι προφανώς ελλιπής, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι τα μέτρα αυτά καταργούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ουσιαστικά την συνδικαλιστική ελευθερία και συλλογική αυτονομία, είναι δε αντίθετα με τις Διεθνείς Συμβάσεις, που έχει συνάψει η Ελλάδα και που δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος έχουν αποκτήσεις υπερνομοθετική ισχύ».

Ως προς την μείωση των αποδοχών και τα φοροεισπρακτικά μέτρα αναφέρει η ειρηνοδικειακή απόφαση: «Κατά συνέπεια, με τα επίδικα μέτρα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς, εκτός από την παραπάνω ανεπίτρεπτη μονιμότητα του χαρακτήρα τους, δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ούτε συνοδεύονται με αντισταθμιστικά μέτρα (μείωση τιμών, άμεσων και έμμεσων φόρων κ.λπ.) και εγγυήσεις για την προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της χώρας. Αντίθετα, όπως είναι γνωστό, επιβάλλονται στους πολίτες ταυτόχρονο με μία σειρά ιδιαίτερα σκληρών φοροεισπρακτικών μέτρων που προβλέπουν μείωση ή κατάργηση αφορολόγητων ορίων και τα οποία πλήττουν τις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, την προστασία των οποίων έπρεπε να εγγυώνται και να διαφυλάττουν».

Επιπρόσθετα, συνεχίζει η δικαστική απόφαση – «είναι προφανές ότι η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται μείωση των αποδοχών των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση του εν λόγω άρθρου κατά γενικευμένο ποσοστό 7%, καθώς και των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας κατά επίσης γενικό ποσοστό 30%, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η μείωση των αποδοχών και των ως άνω επιδομάτων κατά το ίδιο γενικό ποσοστό που καταλαμβάνει τόσο τους υψηλόμισθους όσο και τους χαμηλόμισθους εργαζομένους αντίκειται στην ανωτέρω διάταξη και οδηγεί τους μεν υψηλόμισθους στο να εξακολουθούν να διατηρούν ένα ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ενώ τους χαμηλόμισθους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο στο όνομα του γενικού συμφέροντος έπρεπε να προστατεύεται, τους οδηγούν στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, αφού εκμηδενίζουν στην ουσία τις αποδοχές τους και τους αναγκάζουν, κατά παράβαση της ως άνω διάταξης, να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη κατά φανερή αναντιστοιχία με τις δυνάμεις τους, ενισχύοντας δε την άποψη ότι η αιτιολογία της λήψης των οριζόμενων με τις ένδικες διατάξεις μέτρων που εδράζεται στο δημόσιο συμφέρον είναι προβληματική και ελλιπής».

[sc:Πηγή id=”http://www.euro2day.gr/news/highlights/121/articles/710672/Article.aspx” ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

62 Σχόλια Αντισυνταγματική η μείωση μισθών

 • pantnt30

  Εχω προβληματιστεί με τις παρακάτω αποφάσεις.
  Ωραία κρίθηκαν Αντισυνταγματικά τα μέτρα….. και μετά ??????
  Υπάρχει κάποια συνέχεια ????

  Αντισυνταγματική η μείωση μισθών

 • PA

  Στο δημο Βολβης πολλα σουπερ μαρκετ εχουν βγαλει την εξης αγγελια …
   
  “ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ 10ωρη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ …
   350 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ …
   270 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ”
   
  Τωρα, αν εσυ δημοσιε υπαλληλε ψαχνεσαι για την συνταγματικοτητα των εργασιακων σου … καλα θα κανεις να ζητησεις η συνταγματικοτητα των εργασιακων σου να συμπεριλαβει ολους τους εργαζομενους και οχι μονο την κλικα σου.
  Οσο εσυ κοιτας την κλικα σου και μονο … τοσο περισσοτερο θα απομονωνεσαι απο τον κοινωνικο ιστο ως ξενο σωμα μεχρι να καταργηθεις και να πεταχτεις στα σκουπιδια ως μιασμα.
  Αντιθετως, αν συνενωθεις με τον κοινωνικο ιστο τοτε θα ζησεις … φτωχα μεν οπως ολοι οι υπολοιποι … αλλα θα ζησεις.
   
   
   
   

  • begar

   χα χα χα
   Έχεις γίνει γραφικός.
   “Αφού εγώ δεν έχω κατσίκα, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα”.
   “Αφού εγώ είμαι άνεργος, να πάτε να γαμηθείτε όλοι οι άλλοι”.
   Αυτή είναι η μοναδική μετάφραση αυτών που λες. 

   • KostasL

    Είναι ωραία να κάθεσαι χωρίς άγχος και να κελαηδάς, όταν μήνας μπαίνει-μήνας βγαίνει ΄πέφτει το δημόσιο παραδάκι, begar !
    Αλλά την κατσίκα αυτή την ταίζουμε κι εγώ κι ο ΡΑ και όλοι μας…Κι αυτό να το έχεις υπ’όψιν σου όταν αποκαλέις γραφικό αυτόν που ταίζει την κατσίκα !
    Αν είχαμε Δημοκρατία θα ήταν όλα διαφορετικά κι ο κάθε κατεργάρης θα πήγαινε στον πάγκο του, πολύ απλά…
     
     

    • begar

     Συμφωνώ ότι είναι ωραίο να πληρώνεσαι “μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει”.

     Αλλά να τα λέμε ολόκληρα για να καταλαβαινόμαστε. Και τον λεγόμενο “ιδιωτικό τομέα”, που ποτέ δεν υπήρξε στην πραγματικότητα τα τελευταία τριάντα χρόνια, ποιος τον πλήρωνε; 

     Που ήσουν εσύ και ο PA, όταν το δημόσιο πλήρωνε τρεις και εξήντα, ενώ έξω ο κάθε τυχαίος με ένα μαγαζάκι έχτιζε πολυκατοικίες, χωρίς να πληρώνει δεκάρα φόρους;
     Και μην μου πείτε για έμμεσους φόρους, γιατί αυτούς τους πληρώνουν όλοι, ακόμα και οι κινέζοι τουρίστες, όταν τρώνε σουβλάκια. 

     Πως γίνεται μετά από τριάντα χρόνια δουλειάς, εγώ ο βολεμένος δημόσιος υπάλληλος, το μόνο που έχω είναι μια κουτσουρεμένη σύνταξη, όταν πλήθος συμμαθητών μου από το σχολείο, πρακτικά αγράμματοι, απέκτησαν περιουσίες;
     Και το λέω αυτό, διευκρινίζοντας ότι ούτε κατανάλωσα ποτέ, ούτε έκανα “μεγάλη ζωή”. Πάντα οδηγούσα ένα μεταχειρισμένο σαράβαλο και έμενα στο νοίκι.

     Μαλακίες του τύπου “ήταν πιο ευφυείς” ή “έκαναν καλύτερη οικονομική διαχείριση”, δεν θα απαντηθούν καθόλου.  

     • Eraser

      Το χωρίς άγχος ή το πόσο ευάερος και ευήλιος είναι κάποιος που εργάζεται στο δημόσιο και έχει να αντιμετωπίσει το ίδιο το πολύ άδικο και απαίσιο εσωτερικό σύστημα ( επικυριαρχία των ασυνείδητων, των ωχαδερφιστών και των κομματόσκυλων) ταυτόχρονα με ευθύνες, ολοένα αυξανόμενο όγκο δουλειάς και απαιτήσεις του κόσμου που μπορεί
      μεν να έχει δίκιο με τη συνταγματική έννοια αλλά δεν ξέρει ούτε πως να το διεκδικήσει ούτε και από ποιον και συνήθως δεν έχει δίκιο στην ουσία, δεν θα το συζητήσω καν.
      Παω στοίχημα πως αρκετοί που λένε όσα λένε θα έσκαζαν σαν φούσκες μετά από ένα  24ωρο εκεί μέσα.
      Μιας και ο begar έθιξε τις περιουσίες που δημιουργήθηκαν, και πάλι ένα 24ωρο στη θέση μου θα έκανε τους περισσότερους να καταλάβουν πολλά.
      Δεν γίνεται να κάνει κάποιος μία έτσι και να σου παρουσιάζει εκκαθαριστικά 10 – 12 ετών ολόλευκα και να έχει οικογένεια, παιδιά, σκυλιά κοκ, απλά, δεν γίνεται!
      Ο καθένας, αυτός που δεν πιάνει το μάτι σου μπορεί να το κάνει αυτό,
      Αυτά δεν τα πληρώνουμε? Δεν τα έχουμε φορτωθεί? Και ποιος τα φορτώνεται? Ο πλέον μικρός, ο πλέον αδύναμος.
      Και μιας κι  έφτασα να σκέφτομαι σοβαρά να τα βροντήξω, να δώσω μία τεράστια μούτζα, να την κάνω , μετά να δούμε ποιος θα αναπληρώσει τη φορολογία μου.
      Τα ραπανάκια υδροπονίας, δύσκολο…Άλλος κανείς?

     • babygirl

      παιδιά πιστεύω οτι δεν πρέπει να μπαίνουμε στο τρυπάκι που θέλουν να μας βάλουν.
      Ναι υπήρξε “υπερτιμημένος ο δημόσιος τομέας”
      ναι υπήρξαν “υπερτιμημένοι” ιδιώτες που ουδέποτε πλήρωσαν φόρο και έκαναν περιουσίες αλλά κάποιο σύστημα τους στήριζε για να το κάνουν αυτό. Κάποιες βάσεις που το ίδιο το σύστημα έφτιαξε σαν μικρά παραθυρακια για να τακτοποιεί τις δικές τους βρωμοδουλειές οι μεγάλοι και άφηναν και τους μικρούς , έτσι να παίρνουν ένα μεζέ.
      Στον ιδιωτικό τομέα δουλεύαμε σαν τα ζώα και 12 και 13 ώρες την ημέρα και προπληρώναμε ΦΜΥ.
      Να μην ξεχνάμε όμως τα βασικά :
      1. όλα τα εργασιακα δικαιώματα ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα έχουν αποκτηθεί με κόπο αγώνες και αίμα και αυτά πάνε να τα καταλύσουν οι βαρώνοι γιατί δεν τους συμφέρει αφού σκοπεύουν να μας κάνουν φθηνά εργατικά “ποντικάκια” με τις οικονομικές ζώνες που πάνε να φτιάξουν
      2. να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτοί το επιζητούν να γίνει εμφύλια διαμάχη στην Ελλάδα , δημόσιο εναντίον ιδιωτικού τομέα, γέροντες εναντίον φαρμακοποιών, χρυσαυγίτες εναντίον ΣΥΡΙΖΑ , να γίνει πλιάτσικο και να εισέλθουν αυτοί οι γερμαναράδες και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι φίλοι μας ως ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ελλάδα να βάλουν τάξη στο προτεκτοράτο με τα όπλα καταστολής.
      Αυτό θέλουμε ????? να έχουμε ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ελλάδα ????? οχι μωρέ να μην τους περάσει αυτό επιδιώκουν , να μείνουμε ενωμένοι ,εμείς όλοι εναντίον των εχθρών και μόνο εναντίον αυτών.
      ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΑΣ ΦΟΒΗΘΟΥΝ,

     • PA

      Σε αναγκασε κανενας να γινεις δημοσιος υπαλληλος ?
      Δικη σου επιλογη ηταν.
      Απο ‘κει και περα το μαγαζι που δουλευες φαλιρισε.
      Ετσι ειναι η ζωη τι να κανουμε τωρα.
      Γιατι επιμενεις να θελεις να εισαι υπαλληλος ενος μαγαζιου που φαλιρισε.
      Στον πραγματικο κοσμο …. και οχι στα ονειρα …. οταν ενα μαγαζι κλεινει, οι εργαζομενοι που δουλευαν εκει ψαχνουν αλλου για δουλεια.

      • Eraser

       Η εργασία στο δημόσιο είναι προσφορά υπηρεσίας. Το δημόσιο είναι κάτι που ανήκει σε όλους. Μαγαζάκι και καφενεδάκι έγινε από νοοτροπίες πολιτών που φαλήρησαν το ελληνικό κράτος και έθνος, αυτοί αλήθεια θα εξοστρακιστούν? Στην αρχαία Αθήνα έπαιζε πάντως το σπορ..

       • PA

        Το ελληνικο δημοσιο ειναι ο μεγαλος εργοδοτης που υποκατεστησε την ελλειψη εθνικης αστικης ταξης στην Ελλαδα ετσι ωστε να εχουμε την ψευδαισθηση οτι ολοκληρωθηκαμε ως καπιταλιστικη οικονομια.
        Επειδη το δημοσιο ομως ελεγχεται απο τους πολιτικους δεν ειχε ποτε τη δομη μιας υγιους επιχειρησης … ηταν απλα το παρκινγκ ζωης ολων οσων πιστεψαν οτι ξερανε τα “εξυπνα” κολπα.
        Το ελληνικο δημοσιο ειναι εκτρωμα ως εχει γιατι δεν τηρει βασικες αρχες του επιχειρειν ως μεγαλος εργοδοτης που θελει να ειναι.
        Για να εχεις υπαλληλους εν ολιγοις … πρεπει να εχεις και κερδη στο πλαισιο του καπιταλισμου στο οποιο θελεις να υπαρχεις και να κινησε.
         
         

        • begar

         Αετέ

         μπλα μπλα μπλα – μπλα μπλα μπλα

         Υπάρχει κάτι που εσύ θα προσφέρεις στην κοινωνία; Κάτι που θα σου στοιχίσει και σένα;

         Γιατί μέχρι τώρα, όλες σου οι τοποθετήσεις είναι:

         1. Πως να απολυθούν οι άλλοι 
         2. Πως να χάσουν τη σύνταξή τους οι άλλοι.
         3. Πως να κατασχεθούν οι περιουσίες των άλλων 
         4. Πως να υπερφορολογηθούν οι άλλοι
         5. Πως να κατασχεθούν οι θυρίδες των άλλων
          
         Για διάβασε το μύθο του Αισώπου για την κολοβή αλεπού!! 

         • PA

          – Εγω με τις δραστηριοτητες μου εχω δωσει δουλεια κατα καιρους συνολικα σε περιπου 20 ατομα που ηταν υπαλληλοι μου.
          – Εχω δωσει δουλεια σε συνεργατες μου επαγγελματιες αξιας πολλων χιλιαδων Ευρω.
          – Εχω πληρωσει εκατομμυρια δραχμες και χιλιαδες Ευρω σε φορους εμμεσους και αμεσους λογω επιχειρηματικων δραστηριοτητων αρχης γενομενης απο το 1995.
           
          Εσυ εδωσες ποτε δουλεια σε κανεναν ?

          • begar

           1. Τους χάρισες λεφτά ή τους πλήρωσες για την εργασία που σου πρόσφεραν ως υπάλληλοί σου;

           2. Και η Eurobank έδωσε και δίνει δουλειά σε εκατοντάδες άτομα και πλήρωσε εκατομμύρια ευρώ σε φόρους.

           Είπες τίποτα; 

          • begar

           Σε λάθος μέρος ψάχνεις για βολεμένους.

           Εδώ ψάξε. 

          • PA

           Ρε φιλε εδωσες ποτε δουλεια σε κανεναν η περιμενεις να σε ταισουν οι αλλοι ?
           Αυτη ειναι η ερωτηση !!!

          • begar

           Σου απάντησα ήδη, αλλά (έκανες πως) δεν το κατάλαβες.

           1. Δεν με τάισε ποτέ κανένας. Πληρωνόμουν για την εργασία που πρόσφερα.
           2. Εσύ δεν τάισες ποτέ κανέναν. Πλήρωνες για την εργασία που σου πρόσφεραν.

           Ώρα είναι να βγει ο κάθε εργοδότης και να πει ότι του χρωστάνε και ευγνωμοσύνη οι υπάλληλοί του επειδή αντί να του δουλεύουν τζάμπα, τους έδινε και μισθό! 

      • begar

       χα χα χα
       Ασφαλώς και δεν με ανάγκασε κανένας να γίνω δημόσιος υπάλληλος.

       Με υποχρέωσε όμως
       να ασφαλιστώ στο ελληνικό δημόσιο ενώ εγώ δεν ήθελα, επειδή προτιμούσα π.χ. την εθνική ασφαλιστική.

       Τώρα είμαι ανασφάλιστος και κινδυνεύει η σύνταξή από υπαιτιότητα του ελληνικού κράτους

       Είναι σαν να έρχεσαι να εργαστείς με τη θέλησή σου στο Begar Market μου και να σε υποχρεώσω να ασφαλιστείς στην Begar ασφαλιστική, ενώ εσύ δεν θέλεις, και στο τέλος να σου πω “λυπάμαι, αλλά φαλίρισε η ασφαλιστική μου”.
        
       Κατανοητό; 

       • Eraser

        Άσε που το μαγαζί φαλήρησε στο όργιο του κυρίαρχου λαού και στην πρασινοφρουρίλα που έπνιξε τον τοπο από το 84 ως το 88-89…μην τα ξεχνάμε αυτά…όσοι έμειναν έξω κάνουν στάγδην άρδευση με δηλητήριο και δεν ξέρεις πόσο απορροφάται η σταγόνα begar μου

        • Oratioss

         Αυτή είναι άρρωστη παιδιά.
         Την χρυσή πενταετία του Κωστάκη βολεύτηκες στο δημόσιο……..?
          
         Παιδί της νδουλας τσιμπήσαμε…..

         • Eraser

          θα σε εκπλήξω αλλά όχι..τέλος πάνων, αυτό δεν είναι το θέμα μας , είναι? Για μένα, η αμορφωσιά, η ημιμάθεια και η προκατάληψη είναι πολύ μεγάλα θέματα.
          Βασικά δεν πιάνετε ούτε τα μισά από όσα γράφω. Παίζει ένα καλό νυκτερινό, να σας το συστήσω?

           

          • Oratioss

           Πότε διορίστηκες και ποιός σε διόρισε?
           Πόσες ώρες εργάζεσαι ?
           Τι παράγεις ?
           Απάντηση έχεις να δώσεις ή θα κάνεις γαργάρες πάλι?

         • begar

          Γιατί ρε μεγάλε; Ψέμματα είναι ότι στην πρώτη 8ετία του ΠΑΣΟΚ έγινε της πουτάνας το κάγκελο από διορισμούς;
          Όχι ότι και οι άλλοι δεν διόρισαν, αλλά οι ΠΑΣΟΚοι …. παραδιόρισαν.

          Τυχαίο είναι ότι στις συνδικαλιστικές εκλογές των εργαζομένων του δημοσίου, το ΠΑΣΟΚ πάντα έπαιρνε και γαμώ τα ποσοστά;

          Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων, οι συνδικαλιστικές εκλογές στην κρατική τηλεόραση, όπου το ΠΑΣΟΚ παίρνει 95%. 

          • Oratioss

           Αν το ΠΑΣΟΚ διόρισε 100 σημαίνει ότι η ΝΔ καλώς διόρισε 80?
           Αν το ΠΑΣΟΚ πήρε 100 από τον Χ σπονσορα σημαίνει ότι καλώς πήρε η ΝΔ 80?
           Θα μας τρελάνεις begar……
           Τέτοιες νοοτροπίες μας έφεραν εδώ.

          • begar

           Όχι αγαπητέ. Τους θεωρώ όλους συνυπεύθυνους. Ακόμα και τους “επαγγελματίες” αριστερούς, που βολεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια στην αντιπολίτευση, λέγοντας παπαριές εκ του ασφαλούς, τις οποίες, αν βγουν κυβέρνηση, θα ξεχάσουν ακαριαία.
           Βλέπε ΔΗΜΑΡ, για παράδειγμα: είπαν της μαρίδας ότι έγινε σκυλόψαρο και θέλει να δαγκώσει όλο τον κόσμο

           Αλλά να βλέπουμε και τους αριθμούς για να μην ξεχνιόμαστε. 

          • Oratioss

           Το δυσάρεστο αγαπητέ είναι ότι βλέπω εδώ φανατικούς υποστηρικτές της νδουλας.
           Για πασοκ δεν συζητάω, είναι είδος προς εξαφάνιση.

       • PA

        Ενα ωραιο αμερικανικο ρητο λεει …
        “δεν εχει σημασια τι λες … σημασια εχει τι αποδεχεσαι”

        • Oratioss

         Ηρθαν αυτοί που είχαν μπαρμπα στην κορώνη και άραξαν στο δημόσιο βάφωντας τα νύχια τους
         να μιλήσουν για αξιοκρατία και καθήκον……
          
         Έλεος τι άλλο θα ακούσουμε.
          
          

 • leonidas

  Φιλε begar κανε ενα σχολιο σε χτεσινο σημειωμα μου αν ξερεις
  ευχαριστω

  • begar

   Αγαπητέ Λεωνίδα, επειδή επί δυό μέρες είχα πολύ τρέξιμο για οικογενειακά θέματα, κάπου έχασα τη μπάλα.
   Αν θέλεις να με βοηθήσεις, θύμισέ μου το σχόλιό σου. 

 • Oratioss

  Έφυγε χωρίς να πει καληνύχτα στα αφεντικά της?
  Ξέχασε ότι χάρη σε μας πληρώνεται….?

  • begar

   Και συ που είσαι ιδιωτικός υπάλληλος, χάρη σε αυτήν πληρώνεσαι. Αν δεν αγοράσει μπανάνες στο μανάβικό σου (τυχαίο παράδειγμα), πως θα δουλέψεις;

   Τέλος πάντων, αυτό το “εγώ σε πληρώνω ρε”, το θεωρώ ως τη μεγαλύτερη μαλακία που λέει ο νεοέλληνας. 

   • Oratioss

    εγώ δεν ξύνω τα φρύδια μου begar
    ούτε εργάζομαι 8 – 2.
    Σημαντική διαφορά θα έλεγα.
    Τα σαπάκια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ εγώ τα πληρώνω λοιπόν, παρόλο που δεν θέλω να χάσουν τη δουλειά τους ούτε να μειωθεί το εισόδημα του.
    Να στρώθούν στη δουλειά έστω.

   • Oratioss

    Τέλος εγώ ότι απέκτησα το απέκτησα με ιδρώτα
    όχι επειδή είχα μπάρμπα στην κορώνη.
    Μην τα ισοπεδώνουμε όλα λοιπόν και μην εξισώνεις εμένα με τους αφισοκολητές…….

    • begar

     Και εγώ ότι απέκτησα το απέκτησα με ιδρώτα όχι επειδή είχα μπάρμπα στην κορώνη. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα λοιπόν και μην εξισώνεις και εμένα με τους αφισοκολητές…….

     Αλλά επειδή σε θεωρώ λογικό συζητητή σου λέω ότι όπως είναι μαλακία να αποκαλεί κάποιος όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες γενικά απατεώνες και φοροφυγάδες, το ίδιο μαλακία είναι να γενικεύει και να θεωρεί ότι όλοι οι ΔΥ διορίστηκαν με μέσον και είναι τεμπέληδες. (δεν αναφέρομαι σε σένα, μιλώ γενικά).

     • Oratioss

      Συμφωνώ οι γενικεύσεις είναι άδικες.
       

      • begar

       Οράτιε, για να μην έχεις τη λάθος εντύπωση ότι ζω σε γυάλα σου λέω ότι το απόγευμα μιλούσα με τον κρεοπώλη της γειτονιάς μου, που είναι σοβαρός και έντιμος επαγγελματίας.

       Μου περιέγραφε ότι είναι σε απόγνωση, διότι ή θα πρέπει να ανεβάσει τιμές, άρα θα χάσει πελατεία, ή θα πρέπει να αρχίσει τις αλχημείες (φοροδιαφυγή, πουστιές στην ποιότητα), που δεν το θέλει διότι έχει και ένα όνομα στην πιάτσα εδώ και πολλά χρόνια.
        
       Και τον καταλαβαίνω. 

   • PA

    Τοτε εισαι ΕΚΑΚ και δεν το ξερεις.

   • KostasL

    Begar, το «εγώ σε πληρώνω ρε», δεν είναι η μεγαλύτερη μαλακία που λέει ο νεοέλληνας…
    Μπορεί να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το “Ξέρεις ποιός είμαι εγώ, ρε?” 🙂
     

 • PA

  @ begar
  Αρα ολοι δικιο εχουμε … ετσι δεν ειναι ?
  Αφου ολοι δικιο εχουμε λοιπον … γιατι ειμαστε η τελευταια χωρα στον πλανητη σε δεικτη αναπτυξης ?
  Τι φταιει κατα την αποψη σου.

  • begar

   Φταίει το ότι είμαστε ο πιο μαλάκας λαός που πέρασε από προσώπου γης.
   Θα σου πω ένα φρέσκο παράδειγμα.
   Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ενώ θα περικοπούν οι μισθοί των στρατιωτικών κατά 6%, μάλλον γλυτώνουν τις περικοπές οι αστυνομικοί.
   Θα δεις αύριο, συναδέλφους μου, αντί να στρέφονται εναντίον της κυβέρνησης, να τα βάζουν με τους αστυνομικούς, λες και εκείνοι παίρνουν τις μισθολογικές αποφάσεις.
   Θα με θυμηθείς. 

   • PA

    Ψηλε εχω βαρεθει να ακουω μαλακιες.
    Ειμαστε τελευταιοι στον κοσμο γιατι εχουμε την μεγαλυτερη φορολογια στον κοσμο.
    Και εχουμε την μεγαλυτερη φορολογια στον κοσμο γιατι εχουμε το μεγαλυτερο αντιπαραγωγικο δημοσιο του κοσμου το οποιο με τη σειρα του πληρωνεται απο την φορολογια.
    Η λυση ειναι μια … παραγωγη … και μαλιστα αφθονη και φθηνη για να πουλιεται αμεσα.
    Με λιγα λογια, δεν με πειραζει το δημοσιο αν υπαρχει απο την στιγμη που ταιζει τον εαυτο του μονο του.
     

    • begar

     Έχουμε την υψηλότερη φορολογία γιατί όλοι κατάκλεψαν το δημόσιο και τώρα ψάχνουμε να καλύψουμε τις τρύπες. Και όταν λέμε όλοι εννοούμε όλοι.
      
     Έχουμε περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους, αναλογικά, από  Γερμανία, Γαλλία , Αγγλία, Σουηδία; 

     • Oratioss

      Δεν ξέρω αν μιλάς για σένα.
      Εγώ ποτέ δεν έκλεψα.
      Δεν είχα και πρόσβαση εξάλλου όπως έχει ένας δημόσιος υπάλληλος.

      • begar

       Ένας λόγος παραπάνω, που εγώ είχα πρόσβαση και δεν έκλεψα.

       Προφανώς δεν διατύπωσα σωστά αυτό που θέλω να πω.

       Με τον όρο “κλέβω” δεν εννοώ μόνο την κλοπή ή την κατάχρηση. Υπάρχουν και άλλες μορφές. Μάλλον θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη λέξη “ζημίωσαν”.

       Παραδείγματα:

       1. Πηγαίνω και παίρνω αναρρωτική άδεια, ενώ δεν είμαι ασθενής, αλλά συνεχίζω να πληρώνομαι.

       2. Μοιράζω παράνομα υλικά του δημοσίου. Πως λέει ένας φίλος “ρε συ, δεν μπορείς να μου βρεις ένα ζευγάρι αρβύλες, για να πηγαίνω στο κυνήγι;” Όχι δεν μπορώ, να πας να αγοράσεις!

       3. Δήμαρχε, διοικητή κλπ. Θα μουσβήσεις την κλήση για παράνομο παρκάρισμα; Όχι ρε μαλάκα, να πρόσεχες που παρκάρεις.

       και χιλιάδες άλλα. 

       • Oratioss

        Δεν με χάλαει τόσο begar αν έγιναν αυτά.
        Ξέρεις γιατί ?
        Γιατί δεν πέσαμε έξω εξαιτίας αυτών.
        Πέσαμε έξω από τα δις που κατάπιαν οι μπλε και πράσινοι ‘φίλοι’ μας.
        προυπολογισμούς αμάσητους κατέβασαν.

     • PA

      Ναι ρε εκλεψα.
      Οτι εγινε εγινε.
      Το ζητουμενο απο δω και περα ειναι … θα ενωθουμε κατω απο την λογικη μιας υγιους επιχειρησης η οχι.

  • Eraser

   Οι πολίτες αυτού του κράτους φταίνε. Ένα ποσοστό εξ ημών δεν ξέρει καν να γράψει και ζούμε στο 2012.
   Η μαγκιά, η ημιμάθεια, η ιδιοτέλεια, η λαμογιά..αυτά φταίνε που είμαστε ουραγοί.
    
    

 • Oratioss

  Θα έλεγα ότι ο PA το έθεσε στη σωστή του βάση.
  Ασφαλώς και κανείς δεν θέλει την απόλυση συνανθρώπων μας.
  Θα πρέπει όμως κάποτε  να δουλέψουν.
  Να είναι παράγωγικοί και όχι τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χώρας.

 • begar

  Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (στοιχεία διαφορετικών ετών ανά χώρα, από το 2006 ως το 2009), η Ελλάδα αναλογικά έχει περισσότερους εργαζομένους σε κρατικούς φορείς από: το Λουξεμβούργο με 11%, την Πορτογαλία, με 13%, τη Γερμανία και την Ιταλία με 14%, την Ισπανία και την Ελβετία με 15%, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ με 16%, την Κύπρο και την Ιρλανδία με 18%, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο με 20%, ίσους με τη Σλοβακία, και λιγότερους από: την Εσθονία με 24%, τη Φινλανδία με 26%, την Ολλανδία με 27%, τη Σλοβενία με 28%, τη Γαλλία με 29%, τη Μάλτα και το Βέλγιο με 31%, τη Δανία με 32%, τη Νορβηγία και τη Σουηδία με 34%.

  http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=8861  

 • Oratioss

  Ήρθε η μπλεδουλα,
  λες να αρχίσει να τσιρίζει πάλι ?

  • Eraser

   Οράτιε, έχει ξαναγίνει θέμα επειδή 1) εικάζεις πράγματα για μένα που αφορούν προσωπικά μου δεδομένα και 2) προσπαθείς να με προσβάλλεις αναφερόμενος σ αυτά.
   Αν πιστεύεις οτι η λαμογιά των αιώνων δεν έγινε με πράσινη σφραγίδα πιστοποίησης δικαίωμά σου μεν, αλλά λάθος.
   Το ότι κάποιος το θίγει το θέμα δεν τον καθιστά σαν τα μούτρα όλων όσων συνέβαλλαν σ’άυτές τις αθλιότητες – έστω και ενταγμένο σε άλλη παράταξη.
   Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είμαι κοματόσκυλο,είπαμε, δεν είναι όλοι ίδια μούτρα.
   Δεν είναι δουλειά σου κανένα από όσα είμαι/πιστεύω και μιας και είσαι και παιδάκι ελέυθερο, μάθε οτι αυτά είναι φασιστικές πρακτικές, δεν κάνει, εσύ είσαι άλλου επιπέδου ( χαχα )

   • Eraser

    Επίσης, αν σε βαστάει, βρίσε και άλλους συνομιλητές σου που λένε τα ίδια με μένα, άντε να σε δω..

    • begar

     χα χα χα χα

     Γιατί ρε Eraser το λες αυτό;

     Δηλαδή αν τους βρίσει τι θα γίνει; Θα φάει πρόστιμο; Το μόνο που γίνεται εδώ, είναι να “σταμπάρονται” τα υβριστικά σχόλια. Και όχι πάντα όλα, επειδή ένα ζευγάρι μάτια διαθέτω και περιορισμένο χρόνο.

     Και εσύ Οράτιε κουλάρισε λίγο. Υποτίθεται ότι είμαστε never too old to rock n roll, αλλά too old για να τσακωνόμαστε. 

    • Oratioss

     Ευτυχώς δεν υπάρχουν άλλοι ΝΔ εδώ,
     σύντομα θα είστε είδος προς εξαφάνιση.
      
     Ποτέ δεν σε έβρισα.
      
     Καθόλου φιλικά
     Or

   • Oratioss

    Αγαπητή Eraser
    Δεν εικάζω τίποτα για σένα.
    Απλά ερωτήματα θέτω, αν θέλεις απαντας.
    Εσύ συνεχίσε να ψηφίζεις ΝΔ ( εξάλλου Δημοκρατία έχουμε ) και άσε εμάς να προχωρήσουμε μπροστά.
    Καλύτερα να μην ασχολείσαι μαζί μας καθώς γίνεσαι κουραστική και μονότονη.
     
    Πάω για ύπνο
    Χωρίς Εκτίμηση
    Or

 • Oratioss

  Βερμπαλισμός, λέγεται….

 • PA

  “καθολου φιλικα” …. “χωρις εκτιμηση”
   
  ahahahah … εισαι απιστευτος ρε μεγαλε ….

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>