Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Δεν ζητούν πια δάνεια από τις τράπεζες οι ‘Ελληνες

“Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος περιόρισε σημαντικά τη ζήτηση για δάνεια” επισημαίνει ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Π. Μυλωνάς.

“Η έντονη αβεβαιότητα και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος του ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με την προσδοκία για περαιτέρω συρρίκνωση των εισοδημάτων μεσοπρόθεσμα, περιόρισαν σημαντικά τη ζήτηση για δάνεια, ακόμη και από ποιοτικούς πελάτες, αποτελώντας βασικό ερμηνευτικό παράγοντα της μείωσης των χορηγήσεων”, αναφέρει ο Παύλος Μυλωνάς, γενικός διευθυντής Στρατηγικής & Δραστηριοτήτων Εξωτερικού της Εθνικής Τράπεζας, σε άρθρο του στην έκδοση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα «Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και 2012».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εγχώρια ζήτηση στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 19% σε σταθερές τιμές μεταξύ αρχών 2009 και 1ου τριμήνου 2012, η βιομηχανική παραγωγή κατά 21% την ίδια περίοδο και η αξία των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων περισσότερο από 70%, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Μυλωνάς.

Η σχετική ανθεκτικότητα του υφιστάμενου υπολοίπου συνολικών χορηγήσεων προς την οικονομία αντανακλά και ένα σημαντικό ποσοστό ρυθμίσεων (περίπου 800.000 δάνεια λιανικής έχουν ρυθμιστεί), ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση υπερβαίνουν το 16% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, οι συνολικές ρυθμίσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα εκτιμάται ότι ξεπερνούν πλέον το 11% του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ οι τράπεζες χρειάστηκε να σχηματίσουν 18 δισ. ευρώ νέων προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων την τελευταία τριετία (με τις συνολικές προβλέψεις να υπερβαίνουν το 10% των δανείων) για να εξασφαλιστούν έναντι της εκτιμώμενης αύξησης των δανείων σε καθυστέρηση κατά σχεδόν 30 δισ. ευρώ (από τις αρχές του 2009 έως και το 1ο τρίμηνο του 2012).

Η σημαντική αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση -που αντιστοιχούσαν σε περίπου 18%, του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στα τέλη του 1ου τριμήνου του 2012 συγκριτικά με 5,3% το 2008- μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με το μέγεθος της ύφεσης, τη σημαντική μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του ιδιωτικού τομέα και την αύξηση της ανεργίας κατά 13,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 22,6% το 1ο τρίμηνο του 2012, συγκριτικά με 9,5% το 2009.

www.newsit.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Δεν ζητούν πια δάνεια από τις τράπεζες οι ‘Ελληνες

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>