Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ευεργετικό Δίκαιο ομολόγων για τους δανειστές & τεράστιες εξουσίες στο ΔΝΤ από το ΜΜΣ

Ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2013 θα υποχρεώνει την έκδοση των νέων ομολόγων με Δίκαιο αντίστοιχο του Αγγλικού, καταργώντας τα εθνικά Δίκαια που ίσχυαν μέχρι στιγμής και λύνοντας έτσι ένα πρόβλημα που αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της ευρωπαϊκής κρίσης.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, πληροφορίες και έρευνα από το XrimaNews.gr ο ΜΜΣ θα κάνει υποχρεωτικό τα νέα ομόλογα να περιλαμβάνουν ρήτρες συλλογικής δράσης που θα επιτρέπουν την αναδιάρθρωση του χρέους πολύ δύσκολη και μόνο αν πληρούνται κριτήρια τα οποία θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Με αυτόν τον τρόπο μονιμοποιεί το ρόλο του ΔΝΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστώντας ένα εξωευρωπαϊκό όργανο ως μόνιμο Επόπτη των κρατών που χάνουν την εμπιστοσύνη τους από τις αγορές.

Οι ρήτρες συλλογικής δράσης θα συμπεριληφθούν από τον Ιανουάριο του 2013 ακυρώνοντας το μέχρι σήμερα δικαίωμα μιας χώρας μέλους της ευρωζώνης να καθορίσει η ίδια τους όρους σε μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους της κάνοντας χρήση του εθνικού της Δικαίου.

XrimaNews.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>