Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια

Σταθερά τον δρόμο των μηδενικών επιτοκίων διατηρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάτι που αποφασίστηκε και στην σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό τουλάχιστιν ως τον Μάρτιο του 2017 θα διατηρηθούν οι μηνιαίες αγορές ομολόγων

Επιγραμματικά, το παρεμβατικό επιτόκιο παραμένει στο 0% ενώ αμετάβλητο διατηρείται στο -0,4% το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων. Αλλαγές δεν υπήρξαν ούτε στο επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης το οποίο διαμορφώνεται στο 0,25%

Στόχος της ΕΚΤ, μεταξύ άλλων, είναι να διαπιστωθεί μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή σε χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα διενέργειας των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>