Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Η Moody΄s υποβάθμισε Ιρλανδία, Πορτογαλία

Η Moody΄s υποβάθμισε την μέγιστη βαθμίδα στην οποία μπορεί να τοποθετεί το αξιόχρεο των χρεογράφων που εκδίδονται στη Ιρλανδία και την Πορτογαλία (country ceiling).

Eιδικότερα ο διεθνής οίκος υποβάθμισε το country ceiling της Ιρλανδίας σε Α3 από Aaa και της Πορτογαλίας σε Βaa3 από Αaa.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>