Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Νέα τεχνάσματα των εισπρακτικών εταιριών

Τώρα τελευταία, οι αριθμοί κλήσης των εισπρακτικών εταιριών, ξεκινούν με μηδενικά. Για παράδειγμα ένας αριθμός της μορφής 210-ΧΧΧΧΧΧΧ, εμφανίζεται στην αναγνώριση κλήσης ως 00210_ΧΧΧΧΧΧΧ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένας αριθμός εφαρμογών για μπλοκάρισμα ενοχλητικών κλήσεων, να μην μπορεί να κάνει φραγή στα ενοχλητικά τηλεφωνήματα.

Βέβαια, ανάλογα με την περίπτωση, υπάρχει και η αντίστοιχη λύση, την οποία βέβαια, δεν μπορούμε να παραθέσουμε εδώ, αφού υπάρχουν δεκάδες εφαρμογές για smartphones και η κάθε μία διαχειρίζεται διαφορετικά τις κλήσεις.

Απλά, ο καθένας ας πάρει τα μέτρα του.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

2 Σχόλια Νέα τεχνάσματα των εισπρακτικών εταιριών

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>