Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Οι αμοιβές δικαστικών επιμελητών για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς

Νέα αμοιβές σε δικαστικούς επιμελητές οι οποίοι επιδίδουν δικόγραφα για υποθέσεις μεταξύ άλλων κατασχέσεων και πλειστηριασμούς, κίνηση που αποτελεί ουσιαστικά δυσοίωνο προγνωστικό για το άμεσο μέλλον, καθορίζονται με απόφασή του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου.

Οι αμοιβές πλέον δεν έχουν το στοιχείο του ποσοστού, αλλά είναι καθαρές σύμφωνα με την απόφαση  του υπουργού Δικαιοσύνης. Οι προηγούμενες αμοιβές είχαν καθοριστεί το 2008.

Με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  καθορίζονται:
-οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για πράξεις όπως επιδόσεις δικογράφων ή άλλων εγγράφων και την σύνταξη σχετικής έκθεσης στα  35 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 0 έως 10 χιλιόμετρα από την έδρα του δικαστικού επιμελητή,

-στα 55 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 11 έως 30 χ.λ.μ.,

– στα 73 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 31 έως 60 χ.λ.μ.

-και 95 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 61 και άνω χ.λ.μ.

Ακόμη, οι αμοιβές για τις κατασχέσεις καθορίζονται στα 660 ευρώ, ενώ η σύνταξη αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης πλειστηριασμού καθορίζεται στα 400 ευρώ.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>