Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Οι καταθέσεις κριτήριο φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες

Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων θα αποτελεί κριτήριο για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.

Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να εφαρμόσει νέα αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εισοδημάτων 1 εκατ. μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με στόχο να υποχρεώσει τους φορολογούμενους να δηλώνουν υψηλότερα εισοδήματα από αυτά που αναγράφονται τα τελευταία χρόνια στις φορολογικές τους δηλώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις είναι προκλητικά χαμηλά.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις ορισμένα από τα κριτήρια που θα προσδιορίζουν το εισόδημα των επιτηδευματιών θα αποτελούν οι τραπεζικές καταθέσεις, οι δαπάνες σε μετρητά, η σχέση της τιμής των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών έναντι του συνολικού όγκου κύκλου εργασιών, η ανάλυση ρευστότητας του φορολογούμενου κτλ. Από αυτά θα προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, τα φορολογητέα κέρδη και ο ΦΠΑ. Όταν υπάρχουν αποκλείσεις θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι.

www.exipno.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Οι καταθέσεις κριτήριο φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες

  • begar

    Καλά, μιλάμε για κορυφαία μυαλά στο υπουργείο οικονομικών.

    Όποιος έχει λεφτά στην τράπεζα και δεν τα είχε βγάλει μέχρι τώρα, θα πάει να τα βγάλει τώρα για να τα θάψει στον κήπο του.

    Καλά ρε παιδί μου, που σπούδασαν όλοι αυτοί οικονομικά;

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>