Ποιες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια

Τελευταία ενημέρωση την 07 Μαρ 2018 — 16:51

Σε συναινετικές λύσεις με τους δανειολήπτες φαίνεται να προχωράνε οι τράπεζες, οι οποίες σπεύδουν να βρουν τρόπους για την καταπολέμηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  

Οι λύσεις

Καθώς οι συνεχώς αυξανόμενοι πλειστηριασμοί δεν έχουν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε ότι αφορά τον «εκφοβισμό» όσων θα έσπευδαν να ρυθμίσουν από μόνοι τους τα δάνεια, οι τράπεζες αναζητούν άμεσα νέες λύσεις.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • η οικειοθελής πώληση του ακινήτου για κάλυψη της οφειλής
  •  η ανταλλαγή του ακινήτου με άλλο μικρότερης αξίας
  •  παραχώρησή του ακινήτου στην τράπεζα και η εκμίσθωσή του στη συνέχεια στον δανειολήπτη.

Μαζικές αναδιαρθρώσεις

Οι τράπεζες προχωρούν πλέον σε μαζικές αναδιαρθρώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συμφωνία με τους δανειολήπτες. Στις οριστικές διευθετήσεις προβλέπονται ακόμη και διαγραφές χρεών με σκοπό την τακτοποίηση της απαίτησης της τράπεζας έναντι του δανειολήπτη.

Σε αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνονται:

  • Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου.
  • Μετατροπή σε ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση της δανειακής σύμβασης.
  • Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου.
  • Αναστολή πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο κατά την οποία οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται.
  • Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία η τράπεζα θα μπορεί να λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά είτε σειρά προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών.
  • Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης της τράπεζας ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

Πηγή

Απάντηση