Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Το site της Bank of America εκτός λειτουργίας εδώ και μέρες

Το site της Bank of America βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και μέρες όσο ο φόβος των επενδυτών για την πορεία της τράπεζας που απειλείται ακόμη και με πτώχευση αυξάνεται, στέλνοντας τη μετοχή της στα Τάρταρα. Μία ιδέα για να αρχίσει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών απέναντι στην τράπεζα είναι να θέσει το site της σε λειτουργία ξανά.

XrimaNews.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>