Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

ΤτΕ: Στο -4,7% ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης τον Απρίλιο

Στο -4,7% από -4,% τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε τον Απρίλιο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΤτΕ, συνολικά, τον Απρίλιο του 2012, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.997 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2011: αρνητική καθαρή ροή 377 εκατ. ευρώ).

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Απρίλιο του 2012 ήταν αρνητική κατά 1.514 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2011: θετική καθαρή ροή 212 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -4,7% από -3,3% τον προηγούμενο μήνα. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκε σε -4,4% από -3,3% τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε -11,3% από -4,1% το Μάρτιο του 2012.
Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 83 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα (Απρίλιος 2011: αρνητική καθαρή ροή 191 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης αυξήθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο (Απρίλιος 2012: -6,6%, Μάρτιος 2012: -7,2%).
Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 399 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Απρίλιο του 2012, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 399 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2011. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να παραμείνει αμετάβλητος στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα (-4,4%).

[sc:Πηγή id=”http://www.exipno.gr/index.php/news/oikonomia/33992–47-” ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>