Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Υποβάθμισε και την Κύπρο η Moody’s

Κατά δύο βαθμίδες υποβάθμισε την Κύπρο ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων, Moody’s, ενώ θεωρεί πιθανή νέα υποβάθμιση του αξιόχρεού της.

Συγκεκριμένα, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου υποβαθμίζεται σε Ba3 από Ba1. Ο διεθνής οίκος αποδίδει την υποβάθμιση στις σημαντικά αυξημένες πιθανότητες εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ και, δεδομένου ότι οι τράπεζες της χώρας έχουν σημαντική έκθεση στην ελληνική οικονομία, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε την ανάγκη παροχής κυβερνητικής στήριξης.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>