Οδηγός αντιμετώπισης εισπρακτικών εταιριών

1. Οι εταιρείες

Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, όπως ονομάζονται επίσημα, είναι ιδιωτικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν για λογαριασμό των τραπεζών, να πείσουν τους δανειολήπτες σε καθυστέρηση, να πληρώσουν τις οφειλές τους. Κάθε φορά που κάποιος οφειλέτης πληρώνει κάποιο ποσό, η εισπρακτική εταιρεία πληρώνεται το συμφωνημένο ποσοστό. Σε αυτό οφείλεται και η λύσσα με την οποία ενοχλούν τους οφειλέτες.

Ο υπάλληλος της εταιρίας που σας τηλεφωνεί, δεν είναι εχθρός σας. Δεν έχετε κανένα λόγο να θυμώνετε μαζί του. Είναι ένας απλός εργαζόμενος των 600 ευρώ, ο οποίος συχνά κάνει απλήρωτες υπερωρίες, μισεί τη δουλειά που κάνει και βρίσκεται εκεί λόγω ανάγκης, επειδή δεν μπορεί να βρει άλλη δουλειά. Και αυτός, όπως εσείς, προσπαθεί να συντηρήσει την οικογένειά του.Ακόμα και αν παρεκραπεί μια συνομιλία και ο υπάλληλος της εισπρακτικής γίνει απότομος, να θυμάστε ότι πάνω από το κεφάλι του στέκεται διαρκώς ο προϊστάμενός του, που δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα. Άρα, επαναλαμβάνουμε ότι ο υπάλληλος της εταιρίας που σας τηλεφωνεί, δεν είναι εχθρός σας.

Οι εισπρακτικές εταιρίες λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.3758/2009.

Σύφωνα με τον παραπάνω νόμο, γενικά οι Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω:

α. Να διαθέτουν επαρκή διοικητική  και τεχνολογική υποδοµή που να περιλαµβάνει, τουλάχιστον,  ένα  ολοκληρωµένο  τηλεφωνικό κέντρο και δίκτυο ηλεκτρονικών  υπολογιστών.

β. Σε κάθε προφορική επικοινωνία µε τον οφειλέτη, να διαθέτουν εµφανή τον αριθµό  προέλευσης  κλήσης,  να παρέχουν  πλήρη  και σαφή ενηµέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοµατεπώνυµο του καλούντος υπαλλήλου  και την ιδιότητα του,  όσο  και  για  τον  αριθµό  Μητρώου  της  Εταιρείας κατά  την  έννοια  του  άρθρου  7  και  το  σκοπό της  επικοινωνίας  τους. (Δηλ απαγορεύεται να τηλεφωνούν με απόκρυψη αριθμού).

γ. Κατά την επικοινωνία  µε τον οφειλέτη, να μην εμφανίζουν οι υπάλληλοί τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιµελητών. (Δηλ. να μην παριστάνουν ότι είναι ο,τιδήποτε άλλο παρά υπάλληλοι εισπρακτικών εταιριών)

δ. Απαγορεύεται η άσκηση σωµατικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλµατος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του. (Με λίγα λόγια, απαγορεύεται να απειλούν τον οφειλέτη, με οποιοδήποτε τρόπο, ότι θα του κατασχέσουν το σπίτι, θα μπει φυλακή και άλλες αηδίες).

ε. Απαγορεύεται η επίδειξη προσβλητικής συµπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.

στ. Απαγορεύεται η δυσφήµιση ή η απειλή δυσφήµισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του. (Δηλ. απαγορεύεται να τηλεφωνούν στο χώρο εργασίας σας, ώστε να σας κάνουν ρεζίλι).

ζ. Απαγορεύεται η εκµετάλλευση περιστάσεων αντικειµενικής αδυναµίας του οφειλέτη.

η. Απαγορεύεται η απειλή λήψης µη νόµιµου µέτρου σε βάρος του. (Δηλ. να σε απειλήσουν π.χ. ότι κάποιος φουσκωτός θα σε σπάσει στο ξύλο).

θ. Απαγορεύεται η παραπλανητική πληροφόρηση  του οφειλέτη. (εδώ θέλει προσοχή, γιατί τώρα τελευταία έχει γίνει της μόδας να παραμυθιάζουν τον οφειλέτη, ότι αν καταθέσει Χ πόσό μέχρι την τάδε ημερομηνία ή τράπεζα θα του διαγράψει το υπόλοιπο του χρέους του).

ι. Απαγορεύονται οι κατ’ οίκον  ή στο  χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις  σε άλλους χώρους αυστηρώς  προσωπικούς, όπως νοσοκοµεία.

ια. Απαγορεύεται η όχληση των οικείων προσώπων του κατά την έννοια της περίπτωσης στ. (Δηλ δεν μπορούν να τηλεφωνούν σε συγγενείς ή φίλους σας, είναι υποχρεωμένοι να βρουν εσάς προσωπικά).

ιβ. Απαγορεύεται η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση  εγγράφων που δηµιουργούν εσφαλµένα την  εντύπωση  ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.

ιγ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε  επικοινωνία που περιλαµβάνει ανακριβείς πληροφορίες  σχετικά µε τις συνέπειες αθέτησης πληρωµών.(Δεν μπορούν π.χ. να σας πουν ότι αν μέσα στις επόμενες δύο μέρες δεν καταθέσετε το Χ ποσό, θα σας κατασχέσουν το σπίτι, ή θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα κλπ)

ιδ. Απαγορεύεται  στις Εταιρείες η πρόσβαση σε αρχεία οικονοµικής συµπεριφοράς, όπως στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», ή σε άλλα αρχεία  για τη διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη.

ιε. Απαγορεύεται στις Εταιρείες να αντιποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο κατά  την επικοινωνία τους µε τους οφειλέτες την επωνυµία ή το διακριτικό τίτλο των δανειστών − εντολέων τους.(Δηλ. δεν μπορεί να λένε ότι τηλεφωνούν από την “Τοκογλύφος Bank”, αλλά θα πρέπει ξεκάθαρα να σας πουν ότι τηλεφωνούν από την Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλών “Νταβατζής Α.Ε.” για λογαριασμό της “Τοκογλύφος Bank”).

ιστ. Η επικοινωνία  µε τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, εντός εύλογου χρόνου και µε συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της µίας ανά δεύτερη  ηµέρα. Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, µόνο εφόσον ο συγκεκριµένος τηλεφωνικός αριθµός έχει δηλωθεί ως µοναδικός  αριθµός  επικοινωνίας από τον τελευταίο.

2. Αντιμετώπιση

Γενικά, μπορεί οι εισπρακτικές εταιρίες να μας πρήζουν, αλλά τουλάχιστον, όσο μας ενοχλούν αυτές, η τράπεζα δεν έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον μας.Αφού περάσουν 2-3 απλήρωτοι μήνες, οι τηλεφωνικές ενοχλήσεις γίνονται πιεστικές και η ευγενική συμπεριφορά του υπαλλήλου αντικαθίσταται από έμμεσες και ψευδείς απειλές, με σκοπό να μας πιέσουν ψυχολογικά, ώστε να «κόψουμε το λαιμό μας» για να βρούμε χρήματα.

Γενικά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης:

α. Δεν απαντώ, δεν απαντώ

Φροντίζουμε να δηλώσουμε ως μοναδικό αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας, αυτόν του κινητού. Ακόμα και αν μας τηλεφωνήσουν στο σταθερό, τους λέμε ότι από εκείνη τη στιγμή, κατηγορηματικά ορίζουμε ως μοναδικό αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας, αυτόν του κινητού μας και ότι δεν έχουμε ορίσει απολύτως κανέναν ως αντίκλητο, ανεξάρτητα αν η εταιρία έχει άλλα στοιχεία στο φάκελό της. (ώστε να ψάχνουν πάντα εσάς και όχι μανάδες, αδέλφια, κουνιάδους κλπ).

Από κει και πέρα, όταν θέλουμε κλείνουμε το τηλέφωνο, όταν δεν θέλουμε, δεν απαντούμε, αφού έχουμε περάσει στις μνήμες της συσκευής τους αριθμούς κλήσης των εισπρακτικών εταιριών.

Επίσης, όπως μας υπέδειξε ο Ερατεινός, στα σχόλιά του, υπάρχουν συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, με την δυνατότητα φραγής εισερχομένων κλήσεων, που επιλέγουμε εμείς. Δηλαδή δημιοργούμε μια black list με αριθμούς εισπρακτικών, ώστε όταν μας καλούν, να απορρίπτεται αυτόματα η κλήση.

Μερικές συσκευές εδώ και εδώ.

β. Απαντώ, αλλά …… δεν απαντώ

Ο υπάλληλος της εισπρακτικής, είναι υποχρεωμένος, πριν πει ο,τιδήποτε, να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας. Οπότε, αφού συστηθεί σας ζητάει να του πείτε το ΑΦΜ σας, ή την ημερομηνία γέννησης. Αν αρνηθείτε, δεν θα μπορεί να συνεχίσει οποιαδήποτε συνομιλία μαζί σας.

γ. Απαντώ, αλλά δεν …. δεσμεύομαι

Σε αυτή την περίπτωση, αφού δώσουμε τα στοιχεία μας, ο υπάλληλος μας ενημερώνει ότι εκκρεμεί οφειλή ύψους ΧΧΧΧ για την τάδε κάρτα ή δάνειο.Του απαντούμε ότι το γνωρίζουμε. Αρχίζει από πλευράς του ο διάλογος για το πότε θα πληρώσουμε. Εκεί, ανάλογα με το τι έχουμε στο μυαλό μας, μπορούμε να απαντήσουμε διάφορα:

(1) Δικαιολογίες με τη μέθοδο του κλαψιάρη, δηλ έχω δυσκολίες, έμεινα άνεργος κλπ(2) Ευθέως, ότι “δεν πληρώνω κύριέ μου, διότι αμφισβητώ ότι οι χρεώσεις της τράπεζας έγιναν με νόμιμο τρόπο και τις διαφορές μας θα τις επιλύσουμε στα δικαστήρια”. Λογικά ο υπάλληλος, θα πρέπει εκεί να τερματίσει τη συνομιλία. Αν πάει να συνεχίσει, του λέμε ότι ο δικηγόρος μας μας συνέστησε να μην πούμε τίποτα παραπάνω και το κλείνουμε. Διαβάστε τις Οδηγίες προς Απελπισμένους Δανειολήπτες, για να πάρετε μια γεύση.

Να θυμάστε σε κάθε περίπτωση, ότι ο υπάλληλος της εταιρίας που σας τηλεφωνεί, δεν είναι εχθρός σας, οπότε μην μπείτε στη διαδικασία να τσακωθείτε μαζί του ή να του μιλήσετε με απρέπεια.

3. Εξασφάλιση δικαιωμάτων

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να καταγράψουμε νόμιμα τις συνομιλίες μας μαζί τους, για μελλοντική νομική χρήση, ακολουθώντας τις οδηγίες καταγραφής συνομιλίας.

Σε κάθε περίπτωση, βάλτε καλά καλά στο μυαλό σας, ότι η εισπρακτική εταιρία δεν μπορεί να σας κάνει απολύτως τίποτα, ανεξάρτητα από το τι σας λένε στο τηλέφωνο. Το μόνο που μπορεί να σας κάνει, είναι να σας βομβαρδίσει τους κρεμαστούς κήπους.Ο μόνος που μπορεί να πάρει μέτρα εναντίον σας, είναι το δικηγορικό γραφείο, στο οποίο η τράπεζα θα αναθέσει τη λήψη νομικών μέτρων, εφόσον το αποφασίσει. Και εκεί θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, διαθέτοντας αξιόπιστη νομική κάλυψη.

BegarΜην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

42 σκέψεις σχετικά με το “Οδηγός αντιμετώπισης εισπρακτικών εταιριών

 • Pingback:ΠΩΣ ξεφτίλισα υπάλληλο Εισπρακτικής Εταιρείας που παρανομεί (video) -Σπάστε τους τα νεύρα! | OMADEON

 • 31/10/2016, 11:04
  Permalink

  απο την στιγμη που θα αναλαβει το δικηγορικο γραφειο με εξωδικο τι μπορουν να σου κανουν;

  Σχολιάστε
  • 31/10/2016, 11:21
   Permalink

   εξαρτάται από το αν έχεις περιουσιακά στοιχεία. Αν δεν έχεις, δεν μπορούν να σου κάνουν απολύτως τίποτα

   Σχολιάστε
 • 30/11/2016, 07:06
  Permalink

  γεια σας θα ηθελα να με ενθαρηναιτε λιγο γιατι της τελευταιες 20 μερες με εχουν παρει πανω απο 100 φορες τηλεφωνο και με απειλουν οτι θα μου κατασχεσουν το σπιτι το οποιο ειναι και το μοναδικο περουσιακο στειχιο που εχω δεν εχω τιποτα αλο δηλαδη μονο αφτο το σπιτι για το οποιο πηρα ενα δανειο το 2004 για να το επισκευασω και να μπω με την οικογενια μου το δανειο το πληρωνα μεχρι και 2009 απο τοτε και μετα σταματησα γιατι δεν ειχα και δεν εχω δουλεια εχω τρια παιδια και αν τυχη κανενα μεροκαματο παει σε αυτα ειμαι οικοδομος της τελευταιες 20 μερες λοιπων με περνουν και μου λενε οτι αν παω και βαλω 210 ευρω χωρις να υπογραψω τιποτα τωρα αλλα μετα απο δυο μηνες θα μου κουρεψουν το δανειο 50% τους λεω δεν εχω μου ειπαν να τα παρω δανεικα τους λεω οτι και τωρα να τα δωσο δεν θα εχω συνεχεια και με ειπαν λαμογιο και οτι θα μου το παρουν και θα μας αφησουν στο δρομο με περνουν τηλεφωνο απο πρωι στης 10 εως το βραδυ στης 8 μπορειτε να μου πειτε σας παρακαλω αν μπωρουν να μου παρουν το σπιτι κοντευω να τρελαθω ζητω συγνωμη για την ορθογραφια μου

  Σχολιάστε
  • 30/11/2016, 09:42
   Permalink

   Καλημέρα σας. Καταρχήν σε τέτοιες στιγμές πρέπει να παραμείνετε ψύχραιμος γιατί μόνο έτσι το μυαλό θα παραμείνει ψύχραιμο ώστε να βρεθούν κάποιες λύσεις. Οι πλειστηριασμοί όπως θα βλέπετε από τις ειδήσεις αναβάλλονται συνεχώς λόγω της αποχής των δικηγόρων και λόγω της παρουσίας οργανωμένων ομάδων που πάνε στα ειρηνοδικεία και κάνουν σαματά (και πολύ καλά κάνουν κατά τη γνώμη μου). Ποιό δικηγορικό γραφείο ή εισπρακτική εταιρεία σας αποκάλεσε λαμόγιο? Σας έχουν στείλει διαταγή πληρωμής?

   Σχολιάστε
   • 30/11/2016, 10:32
    Permalink

    το γραφειο μπωρο να το αναφερω?οχι δεν εχουν στειλει διαταγη πληρωμης

    Σχολιάστε
    • 30/11/2016, 10:35
     Permalink

     Εννοείται να το αναφέρετε χωρίς φόβο! Αφού δεν έχουν στείλει ακόμα διαταγή πληρωμής μην ανησυχείτε.

     Σχολιάστε
     • 30/11/2016, 10:37
      Permalink

      αν και αναφερουν συνεχεια αλλα ονοματα απο το τηλεφωνο που πληκτρολογησα μου βγηκε το γραφειο του κυριου Σιουφα

      Σχολιάστε
      • 30/11/2016, 10:58
       Permalink

       Ότι χειρότερο από συμπεριφορά. Αφού δεν έχει βγεί ακόμα διαταγή πληρωμής μην ανησυχείτε. Το ιδανικό θα ήταν αν θα μπορούσατε να υπαχθείτε στο νόμο Κατσέλη με την ελπίδα να προστατέψετε το σπίτι σας. Δυστυχώς χρειάζονται χρήματα για την υπαγωγή, καθώς και χρήματα για να κάνετε ανακοπή σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής καθώς απαιτείται δικηγόρος. Από τη στιγμή που δεν τα χρήματα που αυτοί θέλουν, μην απαντάτε στα τηλέφωνά τους

       Σχολιάστε
       • 30/11/2016, 11:05
        Permalink

        συμπεριφορα? ειδικα τα βραδυνα τηλεφωνηματα ειναι εντελως προσβλητηκα. σας ευχαρηστω πολυ που απαντησατε να εισται καλα

        Σχολιάστε
        • 30/11/2016, 12:19
         Permalink

         Πάντως θα σας αυμβουλευα να αποτανθειτε από τώρα στο δικηγορικό σύλλογο της περιοχής σας πχ ΔΣΑ για Αθηνα και να πληροφορηθειτε μήπως μπορείτε να έχετε δωρεάν κάλυψη δικηγόρου λόγω οικονομικής κατάστασης, ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτειτε αυτό το μέτρο εφόσον χρειαστεί .

         Σχολιάστε
  • 30/11/2016, 14:35
   Permalink

   Επειδή συγχύστηκα με τα παραπάνω έχοντας πέσει και εγώ θύμα του διαβόητου δικηγορικού γραφείου ΣΙΟΥΦΑ, (εμένα μου συστήθηκε ως ΠΛΕΥΡΑΚΗ αλλά κυκλοφορεί και ως ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ, ΒΑΡΕΛΑ, ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ και άλλα ονόματα) και είχα κάνει και καταγγελία στο ΔΣΑ το 2011, ας θυμηθούμε τί έχει ανακοινώσει γραπτώς ο εν λόγω δικηγορικός σύλλογος πριν δύο χρόνια ακριβώς:

   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
   14/11/2014

   Απόφαση Δ.Σ του Δ.Σ.Α για τις πρακτικές των δικηγορικών-«εισπρακτικών» εταιριών

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ομόφωνα αποδοκιμάζει και καταδικάζει τις πρακτικές δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών που στο πλαίσιο της δικηγορικής τους εντολής μετέρχονται συμπεριφορές εισπρακτικών εταιρειών, προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες αντιδεοντολογικές τηλεφωνικές οχλήσεις προς τους οφειλέτες.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση πως παρόμοιες συμπεριφορές προσβάλουν το σύνολο του δικηγορικού σώματος και δεν θα είναι ανεκτές.

   Για το λόγο αυτό, αποφάσισε την προσθήκη στα πειθαρχικά παραπτώματα του Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων, ώστε οσάκις δικηγόροι ή δικηγορικές εταιρίες διαπιστωθεί ότι ακολουθούν την πρακτική αυτή, να βρεθούν αντιμέτωποι με την βαρύτατη πειθαρχική διαδικασία του ΔΣΑ.

   Σύμφωνα με την προσθήκη στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρία, απαγορεύεται να ενοχλεί προφορικά και δη τηλεφωνικά, τον οφειλέτη του εντολέα του πέραν της μίας (1) φοράς, προκειμένου να τον ενημερώσει για την οφειλή του και να διερευνήσει τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης της υφιστάμενης διαφοράς. Σε περίπτωση που στη συνέχεια ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, δυστροπήσει ή αρνηθεί να εξοφλήσει την οφειλή, ο δικηγόρος οφείλει, τότε, να προβεί σε έγγραφη εξώδικη όχληση ή να ασκήσει τα προβλεπόμενα νόμιμα ένδικα βοηθήματα για λογαριασμό του εντολέα του.

   Η μη τήρηση της διάταξης αυτής παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων και συνιστά ελεγκτέο πειθαρχικό παράπτωμα.

   ….

   Άραγε αυτοί που γράψανε τα παραπάνω σέβονται τα παντελόνια που φοράνε? Δύο χρόνια πέρασαν από την παραπάνω ανακοίνωση και το γραφείο ΣΙΟΥΦΑ συνεχίζει να τηλεφωνεί ΚΑΘΕ βράδυ τους δανειολήπτες σε αδυναμία και τους βρίζει αποκαλώντας τους λαμόγια και να τους απειλεί. Με τόσες καταγγελίες που έχει δεχθεί ο ΔΣΑ για το εν λόγω δικηγορικό γραφείο, θα έπρεπε να είχε ανασταλεί η λειτουργία του επ’αόριστον εδώ και χρόνια!
   Λοιπόν, ή τιμούμε τα γραπτά μας, τα λόγια μας, το επάγγελμά μας, ή καλύτερα να το κλείσουν τα μαγαζάκι τους και να πάνε σπίτια τους να δικηγορούν στις μαριονέτες. Άντε μπράβο!

   Περισσότερες πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει καταγγελία εδώ: http://www.odigostoupoliti.eu/dikigorikes-ispraktikes-eteries-tilefonikes-ochlisis-pros-ofiletes/

   Σχολιάστε
  • 30/11/2016, 14:45
   Permalink

   Να ξέρεις ότι οι εισπρακτικές έχουν λυσσάξει, επειδή δεν έχουν έσοδα.
   Οι εισπρακτικές παίρνουν ποσοστά, από τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες.
   Λόγω κρίσης, σχεδόν κανένας δεν πληρώνει, άρα και οι εισπρακτικές έχουν μειωμένα έσοδα.

   Σχολιάστε
  • 01/12/2016, 13:36
   Permalink

   Μήπως να το βλέπατε αυτό με το κουρεμα; Δεν ξερω ποσο είναι το χρέος, αλλά αν μπορειτε να βρειτε αυτο το ποσό που ζητάνε δηλαδή, και με υπογραφή εννοείται, μήπως τελικά έχετε όφελος;

   Σχολιάστε
 • 25/05/2018, 13:12
  Permalink

  Σας παρακαλω επειδή κάποιους μήνες δεν έχω να δωσω δυο δόσεις για το κινητό που πήρα με πήρανε ξανα ξανα τηλεφωνώ να τα δωσω τους είπα όποτε μπορώ θα τα βάλω,θα κανουνε καταγγελία και θα πάνε στα δικαστήρια απο δικηγόρο ,απείλησαν βγήκε ο νόμος στις 25 που είπε ο Κ.Σφακιανακης για οποιονδήποτε πάρει τηλεφωνώ να μην το αφήσω ισχύει;τι πραγματα ειναι αυτά;πρέπει τωρα να σταματήσει αυτός ο φόβος απο αυτους λες και έκανες έγκλημα

  Σχολιάστε
 • 13/06/2018, 18:49
  Permalink

  Μας ενοχλούν σε ώρες κοινής ησυχίας μας απειλούν επανειλημμένα για κατασχέσεις κάποιο γραφείο εκ μέρους του κωτσοβολου κάποιου Ανδρέας σταματελατου τι μπορώ να κάνω;το τηλέφωνο που με καλούν είναι +306949376202

  Σχολιάστε
 • 14/11/2018, 19:07
  Permalink

  Καλησπέρα σας

   

  Έχω έρθει σε πολύ δύσκολη θέση.εχασα πολύ πρόσφατα τον συζηγο μου και αναγκάστηκα να παραιτηθώ από την εργασία μου αφού νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.εχω δύο πιστωτικές σύνολο 7.800 τον Σεπτέμβριο ήρθα σε επαφή με τη τράπεζα προτείνοντας ένα ποσό ώστε να γίνει ένα μεγάλο κούρεμα.καθημερινως δέχομαι τηλέφωνα από εισπρακτική πιεζοντας με να πληρώνω τις δόσεις και σήμερα το απόγευμα είδα ένα αριθμό που μάλλον ανήκει σε δικηγόρο.δεν έχω εξ ολοκλήρου περιουσία στο όνομα μου παρά το 25 τοις εκατό από τον θάνατο του πατέρα μου από το σύζυγό μου δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιας ακομα.τι μπορούν να μου κάνουν?

   

  Σχολιάστε
  • 14/11/2018, 21:08
   Permalink

   @xm καλησπέρα και συλληπητήρια. Λυπάμαι ειλικρινά για την κατάσταση που βιώνετε. Οι εισπρακτικές και οι δικηγόροι δεν συγκινούνται με τίποτα και δεν σέβονται τίποτα. Για το 25% που μάλλον έχετε εξ’αδιαιρέτου, θα έλεγα να μην ανησυχείτε καθότι κανένας δεν θα αγοράσει σε πλεισηριασμό κάτι που ανήκει κατά 75% σε άλλους.

   Για την περιουσία της συζύγου σας, αν έχετε παιδιά, θα συμβούλευα να κάνουν αυτά αποδοχή και εσείς αποποίηση. Αν δεν έχετε παιδιά, θα κάνετε αποδοχή με συμβολαιογραφική πράξη, θα το δηλώσετε κανονικά σε εφορία αλλά δεν θα κάνετε καμία μεταβολή στο υποθηκοφυλάκιο. Αν έχετε κάποιον δικηγόρο γνωστό σας, ρωτήστε αν τα παραπάνω που σας είπα έχουν βάση για να είστε 100% σίγουρος.

   Σε κάθε περίπτωση μην απαντάτε σε κανένα τηλέφωνο, ούτε εισπρακτικής, ούτε δικηγόρου. Έτσι και αλλιώς δεν μπορείτε να πληρώσετε. Περιμένετε την επόμενη κίνησή τους, μήπως τελικά προχωρήσουν αυτοί σε κούρεμα.

   Σχολιάστε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ban-BaNk (Greek Version)

Απάτη με παροχή δανείων

Παρά τα φίλτρα και τη συνεχή παρακολούθηση των σχολίων, καμιά φορά μερικά «διαφημιστικά» μηνύματα, εμφανίζονται ως σχόλια, προσφέροντας δάνεια και διευκολύνσεις.

Το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Κανένας δεν θέλει να σας δώσει δάνεια. Είναι μέθοδος εξαπάτησης, η λεγόμενη «νιγηριανή απάτη», όπου ο απατεώνας, πείθει το θύμα ότι θα του δώσει κάποιο δάνειο, αλλά για να εκταμιευθεί, θα πρέπει πρώτα το θύμα να πληρώσει κάποια έξοδα φακέλου κλπ

Με λίγα λόγια, ο απατεώνας υπόσχεται ότι θα δώσει π.χ. 10.000 ευρώ δάνειο, αλλά πρώτα το θύμα θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ τραπεζικά έξοδα.
Εννοείται ότι μόλις το θύμα δώσει τα 400 ευρώ, ο απατεώνας γίνεται άφαντος.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σε διαφημίσεις αυτού του είδους, που εκμεταλλευόμενες την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, προσπαθούν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Προς πλήρη διευκρίνηση του θέματος, το daneiakartes.info κατηγορηματικά δηλώνει ότι:

 1. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει δάνεια ή παρόμοιες παροχές.
 2. Δεν έχει καμία σχέση με «σχόλια» που διαφημίζουν παροχή νέων δανείων ή μεσολάβηση για  ρύθμιση παλιών, τα οποία έχουν σκοπό να σας εξαπατήσουν.
 3.  Ο μόνος νόμιμος και διαφανής τρόπος λήψης δανείου είναι από τις επίσημες τράπεζες.
 4. Ο μόνος νόμιμος και ασφαλής τρόπος ρύθμισης υφιστάμενου δανείου είναι η διαπραγμάτευση με την ίδια την τράπεζα που το χορήγησε και με κανέναν άλλον. Συνιστάται να έχετε συμβουλευθεί δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας.
 5. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία επί πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει χρήματα, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

Να είστε πάντα πολύ καχύποπτοι, εναντίον οποιουδήποτε ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία ή, πολύ περισσότερο, χρήματα, προσφέροντας «μαγικές λύσεις». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Google Chrome Browser

Για σωστή ανάγνωση του blog μας, προτιμήστε τον Google Chrome Browser.

Κατεβάστε τον δωρεάν από εδώ:

https://www.google.com/intl/el/chrome/

Η χρήση άλλου browser δεν συνιστάται, διότι πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Βοήθεια από Φίλους

Βοηθήστε μας, στέλνοντας άρθρα, δικαστικές αποφάσεις ή νόμους, καθώς και αριθμούς κλήσεις εισπρακτικών εταιριών.