Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις μόνο άνεργους

16.294.000 άνθρωποι στην Ευρωζώνη είναι χωρίς δουλειά.
 

Πρόκειται για το απόλυτο υψηλό ρεκόρ ανεργίας στην Ευρωζώνη από το 1995, όταν και ξεκίνησε επισήμως η καταγραφή.

Αυτό σημαίνει πως η εκρηκτική κρίση χρέους έχει αφήσει χωρίς δουλειά το 10,3% του εργατικού δυναμικού της Ευρωζώνης.

Το μεγαλύτερο ποσοστό, πάντα για τον μήνα Οκτώβριο, ανεργίας σημειώθηκε στην Ισπανία, που έφτασε το 22,8%.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>