Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Eurobank: Πράσινο φως για πώληση Polbank

Η πολωνική ρυθμιστική αρχή KNF ενέκρινε την πώληση του 70% της Polbank στην αυστριακή Raiffeisen από την Eurobank.

Η αυστριακή τράπεζα θα συγχωνεύσει την Polbank με την πολωνική θυγατρική της, ενώ με βάση τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί στις 3 Φεβρουαρίου, η Eurobank θα διατηρήσει ποσοστό 13% στη νέα οντότητα, με option πώλησης στην αυστριακή εταιρία.

www.euro2day.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

2 Σχόλια Eurobank: Πράσινο φως για πώληση Polbank

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>