Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Moody΄s: Αρνητικό το outlook για Γερμανία, Ολλανδία και Λουξεμβούργο

Σε αρνητικό αναθεώρησε η Moody΄s Investors Service το outlook στην αξιολόγηση Aaa της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου από σταθερό προηγουμένως, ενώ επιβεβαίωσε ταυτόχρονα την αξιολόγηση Aaa της Φινλανδίας με σταθερό outlook.

Για την αλλαγή στο outlook ο οίκος επικαλείται την αυξημένη αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη αλλά και τους κινδύνους που απορρέουν από μια ελληνική έξοδο.

Ειδικότερα ο οίκος επικαλείται:

1.) Την αυξημένη αβεβαιότητα για την έκβαση της κρίσης χρέους με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής και την αυξημένη ευαισθησία στον κίνδυνο που απορρέει από την ενισχυμένη πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, σε συνδυασμό με τον ευρύτερο αντίκτυπο που θα είχε ένα τέτοιο γεγονός για τα μέλη της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα για την Ισπανία και την Ιταλία.

2.) Ακόμα και αν αποφευχθεί ένα τέτοιο γεγονός, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να απαιτηθεί μεγαλύτερη συλλογική υποστήριξη για άλλες χώρες της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα για την Ισπανία και την Ιταλία. Δεδομένης της μεγαλύτερης ικανότητας για την απορρόφηση του κόστους που συνδέονται με την εν λόγω στήριξη, το βάρος αναμένεται να πέσει περισσότερο στα κράτη μέλη με τις υψηλότερες αξιολογήσεις εάν είναι να διατηρηθεί στη σημερινή της μορφή η Ευρωζώνη, υπογραμμίζει η Moody΄s.

www.capital.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>