Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

S&P: Υποβάθμισε σε “junk” την Ουγγαρία

Η S&P υποβάθμισε την Τρίτη την αξιολόγηση της Ουγγαρίας σε ΒΒ+ από ΒΒΒ- , με αρνητικό outlook.

Παράλληλα, υποβάθμισε την αξιολόγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας σε ΒΒ+ από ΒΒΒ-.

Σημειώνεται ότι στις 25 Νοεμβρίου η Moody’s είχε τοποθετήσει την Ουγγαρία στην κατηγορία “junk”.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η S&P, αναφέρει ότι η υποβάθμιση αντανακλά την χαμηλή αξιοπιστία των πολιτικών θεσμών στην Ουγγαρία, η οποία δημιουργεί προβλήματα στους επενδυτές και στην βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι πρόσφατες πολιτικές αποφάσεις και τροποποιήσεις του συντάγματος της χώρας, παραβιάζουν την ανεξαρτησία θεσμών όπως της Κεντρικής τράπεζας, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα τους.

Τονίζει ακόμα ότι η πιστοληπτική αξιοπιστία της Ουγγαρίας επιδεινώνεται και από την χειροτέρευση της συνολικής εικόνας της παγκόσμιας οικονομίας.

Η S&P αναφέρει στην ανακοίνωση ότι τοποθετεί στην κατηγορία “3” τον συντελεστή ανάκτησης κεφαλαίου, το οποίο αντανακλά την πιθανότητα για ανάκτηση του 50% με 70% του κεφαλαίου σε περίπτωση χρεοκοπίας.

www.euro2day.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>